Razvoj nastavljivih podstavkov bankomatnih blagajn

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 18.7.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: PRIMAT d.d., Tomaž Planinšič

Pedagoški mentor: Bojan Dolšak, Jernej Belak

Osnovni cilj projekta je bil razvoj koncepta sistema podstavkov bankomatnih blagajn, ki bo ob montaži blagajne na predvideno mesto omogočal zvezno prilagajanje višine od 100 do 500 mm v največ treh višinskih izvedbah ob upoštevanju varnostnega standarda SIST EN 1143-1:2012. Konstrukcija mora pozitivno opraviti test poskusa vloma pri najbolj neugodni izvedbi bankomatne blagajne. Izpolnjevanje tega pogoja je bilo za vse variantne rešitve preverjeno s pomočjo numeričnih analiz, rezultati katerih so bili ključnega pomena pri odločanju. Pri razvoju konstrukcije je bilo potrebno upoštevati tudi tehnološke in proizvodne zmožnosti podjetja in cenovno sprejemljivost rešitve, pri čemer je bilo ključno sprotno komuniciranje s podjetjem. Namen projekta je bil znanje, pridobljeno tekom študija, prenesti v prakso pri reševanju realnega primera in na ta način pridobiti izkušnje s projektnim delom v neposredni povezavi z gospodarskim subjektom. Pri tem je bilo bistvenega pomena prepoznavanje in uporaba že pridobljenih kompetenc, ter pridobitev novih kompetenc, ki so potrebna za uspešno in učinkovito delo na projektu v skupini. Menimo, da so bili vsi zastavljeni cilji v pretežni meri tudi realizirani.

​​​​

​​​​

​​