Aplikacija platforme GENEIO za avtomatizacija laboratorijskih procesov genetskega testiranja

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: BIOSISTEMATIKA d.o.o., Matjaž Hren

Pedagoški mentor: Uroš Potočnik, Andraž Stožer

GENEIO je pametno programsko okolje za diagnostične laboratorije, ki za svoje analize uporabljajo molekularno biološke tehnike, še posebej tehniko PCR v realnem času (qPCR), ki se največ uporablja v medicini pri določanju markerjev raka in genetsko pogojenih bolezni. GENEIO na eni strani združuje avtomatsko pripravo eksperimentov vključno s pripravo protokola, ki ga analitik potrebuje, ter tudi omogoča avtomatiziran vnos rezultatov iz instrumentov qPCR, vključno z njihovo obdelavo in interpretacijo le – teh. 

Namen predlaganega projekta je bil evalvacija, optimizacija in nadgradnja produkta GENEIO na primeru konkretnih analitičnih in diagnostičnih procesov genetskega testiranja, ki se izvajajo v Centru za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Poudarek projekta je bil na prilagoditvi in nadgradnji platforme GENEIO za aplikacijo na sistemu QuantStudio 12 FlexSystem, ki je trenutno v svetu najzmogljivejša in najnaprednejša aparatura za tehnologijo PCR v realnem času (qPCR). Cilj projekta je bil tudi pridobitev kompetenc, znanj in veščin s področja uporabe in optimizacije tehnologije qPCR in drugih tehnik genetskega testiranja za študente na vseh bolonjskih stopnjah, za učinkovito usposabljanje pa je glede na interdisciplinarnost tehnologije in aplikacij nujen timski pristop projektne skupine, v kateri so sodelovali študenti iz različnih komplementarnih študijskih programov s področja medicine, biotehnologije, biokemije računalništva in bioinformatike, kar omogoča edino medfakultetna sestava projektne skupine. Praktično delo je vključevalo laboratorijsko delo,  bioinformatske analize podatkovnih zbirk in uporabo računalniških orodij ter urejanje in interpretacijo kliničnih podatkov.

​​​​

​​​​

​​