Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem varstvu

Trajanje projekta: 22.4.2014 - 31.8.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: SONČNI DOM d.o.o., mag. Tatjana Ribič

Pedagoški mentor: doc. dr. David Haložan, doc. dr. Jadranka Stričević, izr. prof. dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Zdravstveni delavci so že dalj časa identificirani kot rizična skupina delavcev za poškodbe hrbtenice. Delo v zdravstveni negi zahteva nenehno fleksijo in ekstenzijo telesa ter dvigovanje bremen. Aktivnosti, ki so povezane z dvigovanjem oz. premeščanjem pacientov predstavljajo za negovalno osebje največjo fizično obremenitev in so po njihovem mnenju najpogosteje povezane s poškodbami. Raziskave biomehaničnih obremenitev in človeškega napora v obliki sil so izpostavile aktivnosti v zdravstveni negi, kot so dvigovanje in obračanje pacienta na postelji, premeščanje pacienta s postelje na nosila ali invalidski voziček, z vozička na stranišče in obratno, ki vsebujejo veliko tveganje za pojav bolečine ali poškodbe hrbtenice. V projektu smo opazovali negovalni tim v podjetju Sončni dom d.o.o. z ergonomskega vidika, njegove zmožnosti in sposobnosti kot tudi meje, v katerih se določena zahtevnost preloži na človeka, z namenom ne da bi pri tem bilo prizadeto njegovo psihično in fizično zdravje. V projektu smo z ergonomijo kot interdisciplinarno znanostjo poskušali najti rešitev za metodološke in praktične probleme v zvezi s premeščanjem starostnikov in uporabnikov storitev v institucionalnem varstvu podjetja Sončni dom d.o.o. Vsekakor obstajajo posebno neprimerni delovni pogoji, ki predstavljajo za zaposlene dodatne obremenitve. Ergonomija in ergonomski pristopi poudarjajo tudi pomembnost antropometrije in njene zakonitosti, s katerimi skušamo vpeljati uporabo ergonomsko tehničnih pripomočkov in pravilnih pristopov k ročnemu premeščanju oseb.

​​​​

​​​​

​​