Izboljšanje produktivnosti v proizvodnem procesu podjetja Stampal SB

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Stampal SB proizvodnja in storitve d.o.o., Peter Mlakar

Pedagoški mentor: doc. dr. Zlatko Nedelko

Vsebina projekta se nanaša na preučevanje delovnega in tehnološkega procesa v proizvodnem procesa podjetja Stampal SB, saj je bil namen izboljšanje produktivnosti v proizvodnji. V tem okviru smo tako spoznali delovno okolje v proizvodnem podjetju, opredelili trenutni potek proizvodnega procesa, preučevali zasedenost kapacitet, predstavil in ovrednotili možnosti za izboljšanje produktivnosti ter podali konkretno rešitev za dvig produktivnosti. Temeljni namen projekt je bil tako oblikovati predloge za izboljšanje produktivnosti dela zaposlenih v proizvodnem procesu podjetja Stampal SB, na temelju aktivnega dela študentov, kar jim bo omogočalo pridobivanje in razvijanje delovno-specifičnih kompetenc ter pridobivanje praktičnega znanja in izkušenj iz gospodarske prakse.

​​​​

​​​​

​​