Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: BINTEGRA d.o.o., Natasha Georgijevska

Pedagoški mentor: izr. prof. dr. Gregor Štiglic, prof. dr. Milan Zorman, doc. dr. Jadranka Stričević, doc. dr. David Haložan

Aplikacije vseprisotnega računalništva je mogoče opaziti na mnogih področjih. Vseprisotno računalništvo pa postaja vse pomembnejše tudi v zdravstvu. Leta 2004 je Evropska komisija izdala Sporočilo o praktičnem izvajanju določb nekaterih direktiv, in sicer 89/391 EGS (okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu), 89/654 EGS (o delovnih mestih), 89/655 EGS (delovni opremi), 89/656 EGS (osebni varovalni opremi), 90/269 EGS (ročnem premeščanju bremen) in 90/270 EGS (slikovnih zaslonih) ter 2003/88/EC (delovnem času). Vse omenjene direktive se ukvarjajo z obremenitvijo delavcev na delovnih mestih, ki jih naslavlja tudi predlagani projekt.

Predlagani projekt je tako usmerjen predvsem na področje preventivnega zdravstva, konkretno na področje merjenja aktivnosti, ki temelji na uporabi vseprisotnih naprav za vzpodbujanje zdravega načina življenja skozi fizično aktivnosti in upravljanju ter preprečevanju tveganj nastanka bolezni. Študije kažejo, da je redna fizična aktivnost eden izmed najpomembnejših faktorjev za zdravo in kvalitetno življenje. Znižuje namreč tveganje obolenja za kroničnimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak, povišan pritisk, debelost, depresija in osteoporoza, ter je lahko v določenih primerih celo učinkovitejša od klasičnega zdravljenja.

​​​​

​​​​

​​