Ciklični sistem vzdrževanja informacijske varnosti

​ 

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Zupo.si d.o.o., Jaka Potočnik

Pedagoški mentor: Blaž Markelj

Namen projekta je bil dopolniti in testirati procese (korake), ki v cikličnem obdobju poskrbijo za vzpostavitev in kasneje vzdrževanje celovite informacijske varnosti podjetja. Safe Mode je produkt, ki je imel te procese že razvite, vendar je bilo zadeve treba testirati v realnem okolju in posledično po potrebi tudi optimizirati glede na realno okolje testiranja. Cilj projekta je bil, da se študente nauči praktičnega razmišljanja in se jim omogoči, da lahko pod vodstvom mentorjev prenesejo svoje teoretično znanje v prakso. Kombinacija teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj jim je omogočila raziskati posamezne področja, ki bodo v kasnejših fazah vodila v razvoj omenjenega koncepta. To bo podjetjem omogočal vzpostavitev in vzdrževanje informacijske varnosti znotraj lastnega podjetja. S pomočjo cikličnega delovanja sistema in posledično tudi manjšo ceno bo le-ta lažje dostopen vsem podjetjem. Predvsem je to pomembno za mala in srednja podjetja, kjer danes vzpostavitev celovite informacijske varnosti predstavlja velik zalogaj. Študenti so predstavljali ključen element v razvoju in testiranju produkta, saj so tudi sami uporabniki moderne tehnologije in skozi teorijo poznajo elemente računalništva in informacijske varnosti, to teorijo pa so skozi razvoj in testiranje produkta prenesli tudi v prakso. Cilj projekta je bil tudi, da študenti sodelujejo pri razvoju primerljivih produktov tudi v nadaljnjem delu. Posamezni cikli so bili tako vsebinsko opredeljeni in kot je razvidno tudi iz priložene dokumentacije, testirani v realnem okolju.

​​​​

​​​​

​​