Celovita optimizacija naprednih modelov za krmiljenje vitke proizvodnje v okolju ATO-Assemble To Order

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Iskra Mehanizmi d.o.o., mag. Nina Erjavc

Pedagoški mentor: doc. dr. Matjaž Roblek, izr. prof. dr. Petra Šparl


VSEBINA PROJEKTA:

Vitko proizvodnjo (ang. Lean Manufacturing) povezujemo z naprednimi principi planiranja in vodenja proizvodnje, kot so napredni algoritmi za planiranje in terminiranje (ang. APS-Advanced Planning and Scheduling), naprednimi matematičnimi modeli za vodenje zalog in naprednimi modeli za vodenje materialnega toka v proizvodnem procesu (Kanban).

Ti principi dvigujejo stroškovno učinkovitost proizvodnje, skrajšujejo pretočni čas izdelkov skozi proizvodni proces in izboljšujejo produktivnost dela. V novejši literaturi podjetja, ki uspešno uporabljajo navedene principe, uvrščamo med "World Class Manufacturing" podjetja.

Dokazano je, da so implementacije posameznega principa uspešne. Problem je sočasna optimizacija skupine omenjenih principov oz. zagotovitev njihovega usklajenega delovanja v proizvodnem procesu.

 

NAMEN PROJEKTA.

  • SME podjetjem, ki delujejo v okolju ATO, zagotoviti pregled uporabnih sočasno usklajenih naprednih principov, metod in modelov za učinkovito izvajanje proizvodnega procesa. Poseben poudarek je na raziskavi uporabe naprednih metod napovedovanja neodvisnih potreb, izgradnji sistema napovedovanja, ki je komplementaren potrebnim nastavitvam vitkih metod v proizvodnem procesu.
  • Študentom, ki so vključeni v projekt omogočiti testiranje in pregled nad delovanjem modelov na realnem proizvodnem sistemu, s čimer pridobijo praktične kompetence za planiranje in nadzor proizvodnje po principih vitkosti
  • Delovnim mentorjem iz partnerskega podjetja omogočiti seznanitev s pričakovanimi učinki usklajenih naprednih proizvodnih principov na podlagi medsebojne primerjave in vrednotenja.
  • Pedagoškim mentorjem omogočiti seznanjanje s praktičnimi problemi in izzivi, nuditi usmeritve za pripravo izobraževalnega in raziskovalnega procesa v smislu izdelave novih ali modificiranih gradiv za področji planiranja in vodenja proizvodnih procesov ter uporabne matematike in statistike.
​​​​

​​​​

​​