Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme

​​​​

​​​​

​​