Projektiranje mini vetrne elektrarne z vertikalnim rotorjem

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Kovinoplastika Štefan Pavlinjek s.p., Simon Vincek

Pedagoški mentor: Robert Repnik, Janez Kramberger

Namen predloženega projekta je bil razvoj ekonomsko upravičene in energetsko ugodne mini vetrne elektrarne primerne za gospodinjstva in druge individualne uporabnike, s čimer bi omogočili nove možnosti in povečan obseg izkoriščanja razpoložljivih alternativnih virov energije. Pomembna prednost načrtovane mini vetrne elektrarne glede na konkurenčne bi naj bila v tem, da naj zagotavljala ugodno razmerje med količino proizvedene električne energije in vrednostjo investicije. Cilj projekta je bil zasnovati in izdelati prototip mini vetrne elektrarne, lahke izvedbe in predvsem dostopne cene. Glede na to, da ima sodelujoče podjetje Kovinoplastika Štefan Pavlinjek s.p. že dolgoletne izkušnje pri izdelavi različnih izdelkov iz polimerov z rotacijskim litjem, je bil nameri projekta v največji možni meri združiti tehnološko znanje podjetja in razvojne ideje študentov programa strojništva, fizike in rinehatronike. Izhajali smo iz začetnih idej, ki jih je definiralo sodelujoče podjetje. Osnovni poudarek je bil dan izdelavi rotorja po postopku rotacijskega litja. Velik pomen smo namenili idejni zasnovi rotorja in nosilne konstrukcije, ki bi naj imela čim manjše število gibljivih sklopov, kar zmanjša upore in posledično zniža zagonsko hitrost, hkrati pa poenostavi vzdrževanje. Posebno pozornost smo namenili izbiri generatorja, ki je zaradi male moči in nizkega števila vrtljajev rotorja moral zagotavljati ustrezen izkoristek. Končni cilj je bil izdelava prototipa in izvedba osnovnih testiranj.

​​​​

​​​​

​​