Raziskave in razvoj IT aplikacije za vodenje ur po projektnih aktivnostih v multiprojektnem okolju

Trajanje projekta: od 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: INCEPTO d.o.o, Kristjan Pukšič

Pedagoški mentor: doc. dr. Igor Vrečko

O projektu:

Projektni partnerji smo delali na projektu Raziskav in razvoja programa za vodenje ur po posameznih projektnih aktivnostih. Vsebina projekta je povezana z reševanjem realnega problema, ki se pojavlja v gospodarstvu in sicer se večkrat pojavijo težave s spremljanjem ur dela zaposlenih na različnih projektih. Preprosto se zgodi, da podjetja ne vedo za nazaj, kateri dan je kdo od zaposlenih delal na katerem projektu in potem se pojavljajo problemi pri pripravi projektnih poročil. Do sedaj so v podjetjih uporabljali razne excelove in wordove dokumente, ki pa jim niso omogočali pregleda vseh aktivnosti. Zato smo se odločili za dodatne raziskave na tem področju.

Namen projekta:

- razvoj novih kompetenc pri študentih - pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj za študente s sodelovanjem s podjetjem Incepto d.o.o. - sodelovanje visokošolskih zavodov z gospodarstvom in prenos znanj nazaj v gospodarstvo - vzpostavitev lažjega prehoda študentov iz fakultet v gospodarstvo - razvoj gospodarstva, povečanje konkurenčnosti gospodarstva.

Cilji projekta:

- vključenost enega pedagoškega mentorja, enega mentorja iz gospodarstva in 6-ih študentov iz vsaj dveh različnih visokošolskih zavodov - raziskave in razvoj na področju programa za vodenje ur po posameznih projektih - izvedena spletna optimizacija sistema.

​​​​

​​​​

​​