Nadgradnja spletne in mobilne aplikacije mOIDom - mobilna okoljska izkaznica doma

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: COSYLAB, Frank Amand

Pedagoški mentor: Drago Bokal, Robert Repnik, Igor Pesek

Namen tega projekta je bil razvoj kompetenc, pridobitev praktičnega znanja ter izkušenj študentov pri sodelovanju s podjetjem, ki je del slovenskega gospodarstva. Hkrati smo študentje razvili inovativnost in kreativno razmišljanje, ki nam bo omogočilo preprostejše prilagajanje k zaposlitvi. Glavni namen projekta je bila nadgradnja in izboljšava spletne in mobilne aplikacije mOlDom (www.mOlDom.si). To smo dosegli z usvojitvijo naslednjih ciljev: - Razvoj modela smotrnosti sončnega kolektorja, ki potencialnim kupcem sončnih korektorjev pomaga pri odločitvi za investicijo ter oceni smotrnost investicije za konkreten primer. - Implementacija sistema, ki lahko uporabnikom pošilja obvestila, kot so, na primer, razpisi za subvencije. - Nov izgred spletne strani, ki je prijaznejši do uporabnikov in jim bo omogočal lažjo in hitrejšo uporabo. - Izdelava modela širjenja uporabe aplikacije. - Dodati vsebinsko povezana oglasna sporočila v svetovalna drevesa, kjer so zapisani nasveti uporabnikom. S temi ukrepi smo in še vedno želimo povečati prepoznavnost ter uporabo aplikacije mOlDom in posledično povečati ozaveščenost uporabnikov aplikacije do okolja v katerem živimo.

​​​​

​​​​

​​