Razvoj novih materialov iz recikliranih komponent izcednih kompostnih

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Kogal Karli Udovičič s.p., Karli Udovičič

Pedagoški mentor: Marjana Simonič, Lidija Fras Zemljič

Kompostna izcedna voda je nevarna za okolje, posebej zaradi visokih vsebnosti težkih kovin in organskih onesnažil. Cilj projekta je uporaba naravnih biorazgradljivih polimerov, kot je hitozan, z visoko afiniteto za adsorpcijo kovin, za njihovo odstranitev iz kompostne vode. Rezultate bi primerjali z drugimi naravnimi adsorpcijskimi sredstvi (apno, apnenec, sepioliti). Nastali kompleks hitozana s kovinami (hitozanski kelat) se loči od preostale kompostne vode centrifugo. Supernatant se lahko primarno uporabi kot gnojilo ali pa se biološko in kemijsko čisti tako, da se spušča v vodotoke. Inovativnost projekta se odraža v nadaljnji uporabi kompleksa hitozana s kovinami za izpredanje nanoporoznih struktur s tehniko elektropredenja. Elektropredenje omogoča pripravo nanoporoznih struktur s različnimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi, ki jih uporabimo za proizvodnjo različnih materialov ter  kompozitov, npr. v tekstilni industriji (tehnične tekstilije). S tako zasnovanim interdisciplinarnim pristopom bomo s sodelujočimi študenti in podjetjem rešili večplasten problem emisij kompostne izcedne vode. Projekt je izrednega pomena za ohranjanje okolja v smislu zaprtih krogotokov ter sočasnim razvojem novih naprednih materialov in tehnologij.

​​​​

​​​​

​​