Avtonomna navigacija poljskega robota

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Računalniške storitve, Marko Ivančič s.p., Marko Ivančič

Pedagoški mentor: Jurij Rakun

V okviru projekta so se študentje srečali s problemom iz kmetijstva in tega rešili ob uporabi sodobne opreme ter metod, ki so jih spoznali in tudi osvojili. V svojem delu so podrobneje spoznali kako obstoječi poljski robot deluje, razlike in lastnosti različnih tipal (infrardeča, ultrazvočna in laserska) ter prednosti namenske programske opreme (robotskega operacijskega sistema). Glede na novo pridobljeno znanje, so robota izboljšali tako, da so nadgradili tako strojni, kot tudi programski del, s čemer so izboljšali avtonomno navigacijo robota in odpravili osciliranje med samo vožnjo robota.

Študenti so svoj prispevek odlično predstavili na mednarodnem tekmovanju poljskih robotov v Nemčiji, kjer so izmed 23 skupin dosegli 3. mesto v navigaciji poljskih robotov. Predstavitev robota pa se je z demonstracijo vožnje po poligonu odvila še na sejmu AGRA v Radgoni in 2. konferenci o razvoju kadrov v Laškem.

Pri delu sta študente usmerjala pedagoški mentor, ki je skrbel za teoretično podlago rešitve problema ter organizacijo poteka dela, in izkušeni mentor iz gospodarstva, ki je s svojim znanjem in izkušnjami pripomogel pri izvedbi praktičnega dela usposabljanja.

​​​​

​​​​

​​