Raziskave in razvoj na področju inovativne prodaje vrhunskih slovenskih vin

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: INCEPTO d.o.o., Kristijan Pukšič

Pedagoški mentor: doc. dr. Peter Vindiš

Zaznali smo težavo neprepoznavnosti posameznih ponudnikov slovenskih vin doma in po svetu. Še večja težava je, da turisti, ki obiščejo našo državo niso seznanjeni z našimi domačimi vrhunskimi slovenskimi vini. Zato smo se odločili za izvedbo projekta z naslovom Raziskave in razvoj na področju inovativne prodaje vrhunskih slovenskih vin.

Namen projekta: - razvoj novih kompetenc pri študentih - pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj za študente s sodelovanjem s podjetjem Incepto d.o.o. - sodelovanje visokošolskih zavodov z gospodarstvom in prenos znanj nazaj v gospodarstvo - vzpostavitev lažjega prehoda študentov iz fakultet v gospodarstvo - razvoj gospodarstva, povečanje konkurenčnosti gospodarstva.

​​​​

​​​​

​​