Razvoj večnamenskega prijemala

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 18.7.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: KGL d.o.o., Simon Stopar

Pedagoški mentor: Bojan Dolšak, Andrej Štrukelj, doc. dr. Igor Vrečko

Osnovni cilj projekta je bil koncipiranje optimalnega večnamenskega prijemala z namenom čim širše uporabnosti brez potrebe po menjavi rok, oz. celotnega prijemala. Najpomembnejše zahteve, ki izhajajo iz definicije naloge, so optimalna oblika rok prijemala, ki zagotavlja večnamensko uporabo, ustrezen spoj rok s pogonskim delom prijemala, ter estetski videz, ki naj potencialne kupce pritegne, da bodo prijemalo tudi preizkusili. V okviru projekta je bil na osnovi analize obstoječih prijemal zasnovan koncept univerzalne oblike prijemala, ki omogoča prijemanje večjega spektra različnih oblik objektov iz različnih materialov. Na željo podjetja smo nato raziskali še rezila, s pomočjo katerih je možno rezati manjša drevesa in tako čistiti gozdove. Raziskali smo različne oblike rezil, z namenom zmanjšanja potrebne sile rezanja. Kot dodatno možnost smo pregledali tudi hidravlične sisteme in možnost nadgradnje univerzalnega prijemala v t.i. pametno prijemalo, kjer bi lahko s pomočjo merjenja tlaka hidravličnega sistema nadzirali silo prijemanja in jo prilagodili trenutnemu objektu. Namen projekta je bil znanje, pridobljeno tekom študija, prenesti v prakso pri reševanju realnega primera in na ta način pridobiti izkušnje s projektnim delom v neposredni povezavi z gospodarskim subjektom. Pri tem je bilo bistvenega pomena prepoznavanje in uporaba že pridobljenih kompetenc, ter pridobitev novih kompetenc, ki so potrebna za uspešno in učinkovito delo na projektu v skupini.

​​​​

​​​​

​​