Regeneracijsko kolo

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 18.7.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: VIZIJA SPROT d.o.o., Matjaž Debelak

Pedagoški mentor: Bojan Dolšak, Tomaž Tollazzi, doc. dr. Igor Vrečko

V podjetju VIZIJA SPORT d.o.o. se je pojavilo povpraševanje po regeneracijskih kolesih, ki niso na električni pogon. V ospredje namreč prihajajo alternativni načini olajševanja vožnje s kolesom. V okviru projekta je bil tako razvit koncept mehanskega shranjevanja odvečne energije na kolesu, ko je to mogoče (ob zaviranju ali pri vožnji po klancu navzdol) in porabo le-te, ko jo kolesar spet potrebuje (pri vožnji v klanec) in to tudi želi (vklop). Gre za mehanski sistem regeneracije energije, ki temelji na vztrajniku in je bil na osnovi tehničnega in ekonomskega vrednotenja izbran kot najboljša variantna rešitev, ki izpolnjuje pogoje iz zahtevnika. Po izbiri konceptne rešitve je bilo potrebno poiskati najprimernejši način in mesto namestitve vztrajnika, kot tudi njegov pogon ob shranjevanju, oz. vračanju energije v sistem. Namen projekta je bil znanje, pridobljeno tekom študija, prenesti v prakso pri reševanju realnega primera in na ta način pridobiti izkušnje s projektnim delom v neposredni povezavi z gospodarskim subjektom. Pri tem je bilo bistvenega pomena prepoznavanje in uporaba že pridobljenih kompetenc, ter pridobitev novih kompetenc, ki so potrebna za uspešno in učinkovito delo na projektu v skupini. Menimo, da so bili vsi zastavljeni cilji v pretežni meri tudi realizirani.

​​​​

​​​​

​​