Avtomatsko štetje prometa s pomočjo video-slikovnega materiala v realnem času

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: APPIA d.o.o., mag. Goran Jovanović

Pedagoški mentor: red. prof. dr. Matjaž Šraml, doc. dr. Peter Podbreznik

Cilj projekta je bil vzpostavitev sistema za štetje vozil v prometnem toku s pomočjo video-slikovnega materiala v realnem času. Izdelan sistem z uporabo ustreznih mehanskih, elektro in računalniških komponent omogoča neinvazivno nameščanje in zagotavlja nemoteči način merjenja. Merilni sistem je bil preizkušen v kontroliranem »laboratoriju« in v realnem okolju.

Vsebinsko je projekt zajemal naslednje aktivnosti:

1. Pregled stanja tehnike na obravnavanem področju.

2. Analiza že uveljavljenih tehnologij na področju štetja prometa in avtomatskega merjenja hitrosti.

3. Seznanjanje z napravami, katerih delovanje temelji na omenjenih fizikalnih principih. 

4. Spoznavanje ključnih problemov obstoječih (uveljavljenih) merilnih sistemov. 

5. Spoznavanje drugih možnih variant meritev. 

6. Seznanjanje z mikroelektromehanskimi (MEMS) napravami in senzorji: "miniaturne" naprave, ki omogočajo zajem podatkov z različnimi senzorji. 

7. Analiza video-slikovnih aplikacij (hardware, software). 

8. Sodelovanje s podjetjem Appia d.o.o..


Študenti so tekom projekta razvili naslednja znanja:

• pridobili celovit pregled nad stanjem tehnike na področju merilnih naprav za merjenje prometnih tokov, 

• programiranje in uporabna obdelava video posnetkov, 

• spoznali ključne metode za obdelavo signalov in slik za štetje prometa iz video-slikovnega materiala, 

• razvijali in dopolnjevali tehnike, metode in veščine na področju metodologije štetja prometa z uporabo inovativnih pristopov, 

• razvili sposobnost kritičnega pogleda na različne tehnološke in metodološke rešitve.

​​​​

​​​​

​​