Možnost aplikacije novih tipov krožnih križišč v realnem okolju

Trajanje projekta: 1.5.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: BPI d.o.o., Milivoj Ročenovič

Pedagoški mentor: doc. dr. Marko Renčelj

Tematika projekta se nanaša na področje načrtovanja cestno-prometne infrastrukture, natančneje alternativnih tipov krožnih križišč. Na področju krožnih križišč je bil v zadnjem desetletju storjen velik napredek oz. razvoj, ki se odraža predvsem pri razvoju in implementaciji turbo krožnih križišč. Pri tem je potrebno poudariti, da je Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru (projektna skupina pod vodstvom prof. dr. Tomaža Tollazzija) imela pomembno vlogo, ne samo pri prenosu ideje (in implementacije) turbo krožnih križišč v slovenski prostor, temveč tudi pri razvoju alternativnih tipov krožnih križišč. Alternativni tipi krožnih križišč so novejšega datuma, praviloma so jih doslej uvedli le v nekaterih državah in je zgrajenih le po nekaj njihovih primerov. Njihova značilnost je, da po enem ali več projektno-tehničnih elementih odstopajo od običajnih krožnih križišč. Nekateri alternativni tipi krožnih križišč so se v Sloveniji razširili praktično čez noč (npr. montažna krožna križišča, mini krožna križišča, turbo krožna križišča), nekatere pa smo šele začeli uvajati. Med temi so tudi krožno križišče s pritisnjenimi pasovi za desno zavijanje ter enopasovni krožni križišči v dveh nivojih z ločenimi pasovi za desne zavijalce. Namen in cilj projekta je bil preveriti izvedljivost (novejših) alternativnih tipov krožnih križišč v realnem prostoru oz. na lokacijah obstoječih križišč. Pri tem smo izhajali iz konkretnih podatkov oz. zahtev za posamezne lokacije (geometrija, prostorske možnosti, prometne obremenitve), preverili smo njihovo fizično izvedljivost ter analizirali vpliv njihove morebitne izgradnje na prometno prepustnost (kapaciteto).

​​​​

​​​​

​​