RISE - RAZISKAVA INTELIGENTNIH STENSKIH ELEMENTOV

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 31.7.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Tribar d.o.o., Dušan Pogačar

Pedagoški mentor: dr. Kaja Pogačar, Marko Jaušovec

V okviru projekta smo izvedli raziskavo inteligentnih stenskih elementov/sistemov, zlasti za potrebe sodobnih poslovnih objektov kot tudi sodobnih principov organizacije dela (co-working). Zaradi vse hitrejše menjave tehnoloških in delovnih procesov, se v primeru skupnostno organiziranih delovnih mest kaže potreba po večji modularnosti in prilagodljivosti stenskih sistemov novim vsebinam. Pri raziskavi smo bili osredotočeni na možnosti prerazporejanja notranjih prostorov s pomočjo modularnih stenskih elementov, ki bi vključevali večje število osnovnih funkcij, kot jih ima klasična stena in z možnostjo enostavnejšega nadgrajevanja le teh (pri čemer stena ni samo pregradna, je akustična, odlagalna, svetlobna, 'pametna', prilagodljiva,...). Na podlagi izdelanega kataloga obstoječih referenčnih primerov, kakor tudi na novo zasnovanih prototipov smo skušali definirati vlogo in pomen inteligentnih stenskih elementov v kontekstu sodobnega delovnega okolja.
Namen raziskave je bil ugotoviti kakšne prednosti ponujajo inteligentni stenski elementi napram klasičnim, kakšni sistemi že obstajajo na tržišču vključno z njihovimi prednostmi in pomanjkljivostmi, ter kakšne so možnosti nadgradnje in razvoja inteligentnih stenskih elementov. Namen projekta je bil tudi okrepitev sodelovanja in prenos znanja in izkušenj med gospodarskim sektorjem in izobraževalno-raziskovalno institucijo s pomočjo vključevanja študentov študijskega programa arhitektura, s ciljem preučiti nove tehnične in oblikovalske možnosti inteligentnih stenskih sistemov oz. elementov.
​​​​

​​​​

​​