MEDKULTURNA ANALIZA IN PREDLOG VEČJEZIČNE REŠITVE SPLETNE PONUDBE HOTELA CITY


Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Mestna vrata d.o.o., Urška Ul

Pedagoški mentor: doc. dr. Vlasta Kučiš

Pri projektu, ki se je ukvarjal s specifično turistično terminologijo, je sodelovalo 10 študentov, 2 mentorici (pedagoška: doc. dr. Vlasta Kučiš in delovna: Urška Ul) ter administrativna moč. Projektna skupina je na projektu aktivno delala od 1.4. – 30.9.2014 in, kot načrtovano, pripravila predlog in oblikovanje hotelske spletne ponudbe ter hotelskih ABC-informacij v 4 jezikih: slovenščini, angleščini, nemščini in madžarščini. Predlog ABC-informacij, ki vsebujejo osnovne informacije o hotelu City, bodo na voljo v hotelskih sobah in na spletu, saj standard hotela s štirimi zvezdicami narekuje ustrezno informiranje gostov. Če se ponudnik hotelskih storitev želi uveljaviti na mednarodnem trgu, mora svojo ponudbo ustrezno predstaviti v različnih jezikih. Takšen pristop zahteva prevajalca, strokovnjaka za medkulturno posredovanje,  ki obvlada tako izhodiščni kot tudi ciljni jezik.

Delo na projektu Medkulturna analiza in predlog večjezične rešitve spletne ponudbe hotela City smo pričeli z obiskom v hotelu City, kjer so nam najprej organizirali ogled hotela in predstavitev hotelske ponudbe, nato pa omogočili razgovor z vodstvenimi delavci. Po temeljiti analizi hotelske ponudbe, smo se lotili lektoriranja in preoblikovanja informacij v slovenščini. Delovna mentorica je bila izredno kooperativna in na sestanke projektne skupine prinašala vzporedna besedila, ki so študentom bila v veliko pomoč, saj je pri strokovnem prevodu pomemben ustrezen prenos kakor tudi zanimiva, privlačna zasnova informacije. Študentje so v okviru projekta opravljali različne naloge: analizirali izhodiščna besedila, iskali vzporedna hotelska gradiva, luščili terminološke zagate, prevajali in izdelali predlog ABC-informacij. Pridobili so številne nove kompetence, znanja in veščine: znanje s področja turizma, posebej hotelirstva; sposobnost timskega dela; kompetentna predstavitev in utemeljitev lastnih prevodnih strategij; sposobnost strokovnega in poslovnega  komuniciranja  z mentorico iz gospodarstva; kompetence na področju hotelskega izrazoslovja; veščine primerjalnih promocijskih prijemov v medkulturnem prostoru; pridobivanje ustrezne strokovne terminologije, bodisi z iskanjem vzporednih besedil bodisi s pomočjo pedagoške ali delovne mentorice iz gospodarstva; zmožnosti presoje zanesljivosti določenega besedila oziroma določene spletne strani; sposobnosti lekture izvirnega besedila in presoje o podvojenih oziroma redundantnih podatkih, nebistvenih za gosta; zmožnosti razlikovanja med sicer pravilno vendar za tip hotela morda neustrezno terminologijo; sposobnost prilagajanja načina prevajanja za sodobni hotel namenjen predvsem poslovnežem; zmožnost grafičnega oblikovanja končnega izdelka, ki ustreza dizajnu hotela in privlači goste; fleksibilnost in sposobnost dela  s časovno omejenostjo (spoštovanje dogovorjenih rokov; pravočasna oddaja določenega dela prevoda).

S sodelovanjem pri prevajalskemu projektu so si študentje pridobili potrebne izkušnje in nadgradili svoje prevajalske sposobnosti in veščine, ki jih nujno potrebujejo na zahtevnem prevajalskem trgu. Zavestno prevajati z mislijo na končni izdelek, je izrednega pomena, saj je vedno treba razmišljati o celotni sliki, katere končni prejemnik je določena ciljna skupina.​

Priloge:

* ​Spletna stran - Hotel City Maribor:  ​​
​* PPT predstavitev Hotel City Maribor
​​​​

​​​​

​​