PRELIMINARNI OSNUTEK PREVODA PROMOCIJSKO-PRODAJNEGA GRADIVA S PODROČJA KOZMETIKE IN LEPOTE


Trajanje projekta: 1.4.2014 - 20.9.014

Partnersko podjetje, delovni mentor: EUROKRON d.o.o., Edita Škara

Pedagoški mentor: doc. dr. Vlasta Kučiš

Prevajanje, kot medkulturno posredovanje,  v sodobni  prevodoslovni  teoriji ne določimo zgolj kot jezikovno prekodiranje; translatološki proces opredelimo s kulturno, jezikovno, funkcionalno in tehnološko razsežnostjo. V okviru navedenih teoretičnih in empiričnih ugotovitev,  je potekal tudi  projekt z naslovom Preliminarni osnutek prevoda promocijsko-prodajnega gradiva s področja kozmetike in lepote, Filozofske fakultete in FERI-a Univerze v Mariboru, v sodelovanju s podjetjem Eurokron d.o.o. iz Rogaške Slatine, ki se ukvarja z nabavo in prodajo kozmetičnih izdelkov priznane nemške blagovne znamke Biodroga in Sans Soucis. 

Cilj projekta je bil, da projektna skupina, v kateri je sodelovalo 10 študentov Univerze v Mariboru, pripravi preliminarne osnutke prevodov prodajno-promocijskega kozmetičnega gradiva nemškega podjetja Biodroga, ki sodi med priznane evropske blagovne znamke na področju kozmetične industrije. Nemško podjetje Biodroga ima v Sloveniji predstavništvo, ki si prizadeva, da svoje izdelke ustrezno promovira in trži tudi v slovenščini. V projektu Preliminarni osnutek prevoda promocijsko-prodajnega gradiva s področja kozmetike in lepote so, pod mentorstvom doc. dr. Vlaste Kučiš, sodelovali študenti Oddelka za prevodoslovje, Filozofske fakultete v Mariboru in študent medijskih komunikacij s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. V sodelovanju z delovno in pedagoško mentorico so študenti analizirali, prevajali in oblikovali slovensko prodajno-promocijsko gradivo, kot izhodiščno besedilo pa je bilo na voljo nemško gradivo.  Študenti so pridobili koristno znanje s področja timskega dela, strokovne kozmetične terminologije in se seznanili z značilnostmi mednarodne kozmetične industrije. Pri svojem delu so uveljavljali  različne prevodne strategije in prijeme. Projektna skupina se je soočila  z zahtevnim terminološkim delom in večplastno marketinško  vsebino , ki je v ospredje postavila promocijsko-prodajno funkcijo besedila. Študenti projektne skupine so prevodne rešitve in ustrezno izrazoslovje pridobili v posvetih z delovno mentorico, občasno pa tudi  s pomočjo vzporednih besedil tako, da prevajalsko delo ni obsegalo zgolj prevajanja, temveč tudi terminološko raziskavo in ustrezno grafično oblikovanje besedila, pri čemer je bilo potrebno upoštevati sodobne komunikacijske in marketinške zakonitosti. Projekt smo zaključili z ustreznim predlogom treh promocijsko-prodajnih prospektov v slovenskem jeziku. S projektom smo se ukvarjali pet mesecev (1.4. - 20.9.2014). Rezultat našega dela so idejni in prevodni osnutki treh prodajno-promocijskih brošur podjetja Biodroga ter glosar kozmetičnega strokovnega izrazoslovja, ki ga je pripravila naša projektna skupina, in služi za interno uporabo. Projektno gradivo se nahaja v prilogi poročila.​

Priloge:

​​
​​​​

​​​​

​​