Analiza varnosti programske opreme na platformi Android

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 31.7.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: VIRIS - Varnost in razvoj informacijskih sistemov, mag. Polona Novak Vodopivec

Pedagoški mentor: dr. Aleš Živkovič, dr. Tjaša Ivanc

Namen projekta je bil raziskati stanje varnosti pri razvoju in uporabi mobilnih aplikacij za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android in izdelati priporočila za varno in nadzorovano uporabo mobilnih naprav v poslovnih okoljih po konceptu BYOD (angl. Bring Your Own Device). S projektom smo želeli študentom približati izzive s katerimi se trenutno srečujejo številna podjetja in jim omogočiti vpogled v delo vrhunskih strokovnjakov na področju informacijske varnosti v podjetju Viris. Namen projekta je bil študentom omogočiti uporabo pristopov in orodij, ki se uporabljajo v podjetju Viris in delo na realnih primerih.

​​​​

​​​​

​​