Konkurenčnost lesno-predelovalnega podjetja


Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Panles d.o.o., Nastja Pažon

Pedagoški mentor: doc. dr. Jernej Belak

T​ako kot podjetja evropskih in svetovnih gospodarstev, se tudi podjetja v slovenski lesno-predelovalni industriji soočajo s težkimi okoliščinami in pogoji svojega delovanja. Okolje delovanja podjetij v tej panogi se spreminja zelo hitro, kupci in odjemalci svoje navade in potrebe spreminjajo tako rekoč čez noč. Zato je za podjetje v slovenski lesno-predelovalni panogi ključnega pomena, da pozna in se zaveda sprememb v okolju svojega delovanja, kot tudi svojih ključnih konkurenčnih prednosti pri zadovoljevanju kupcev oz. odjemalcev v okolju svojega delovanja. Poleg tega, da se navade in potrebe trgov v slovenski lesno predelovalni industriji hitro spreminjajo in da je podjetje v tej panogi priča globalnim, hitro spreminjajočim okoljem, kjer izstopa predvsem spreminjanje potreb oz. soustvarjanje novih, se podjetje v tej panogi sooča tudi z zelo močno konkurenco. Namen in cilji zasnovanega projekta so odkrivanje pravih potreb na trgu in s tem prilagajanje trgu in tržnim zahtevam kar bo znatno prispevalo k razreševanju aktualnih razvojnih dilem podjetja in lesno-predelovalne panoge v Sloveniji. Zato je bil projekt zasnovan interdisciplinarno ter je vključeval ekonomsko-poslovna znanja in znanja s področja lesno-predelovalne tehnologije in industrije. Predstavljeni interdisciplinarni projekt temelji na raziskavanju okolja delovanja podjetja, se pravi raziskovanju in proučevanju slovenske lesno predelovalne panoge, njenih potreb in sodobnih zahtev, na proučevanju tako prodajnih kot tudi oskrbnih ter finančnih trgov na eni strani, ter na proučevanju podjetja in njegovega notranjega okolja z opredelitvijo njegovih prednosti in slabosti pri izrabljanju opredeljenih priložnosti na drugi. 5 tako zasnovano interdisciplinarno raziskavo in izvedbo študije smo z analizo okolja delovanja lesno-predelovalnega podjetja in podjetja samega, prišli do rezultata, ki jasno opredeljuje usmeritev podjetja do novega izdelka, storitve ali inovacije. Ob proučitvi notranjega okolja lesno-predelovalnega podjetja, je opravljena študija dala odgovore tudi s področja učinkovitosti proučevanega podjetja pri izdelovanju oz. snovanju rešitev, kar podjetju služijo za možno uvajanje novih ali izboljšanje že obstoječih delovnih in/ali proizvodnih procesov, kot tudi novih pristopov za lastno delovanje. Izveden projekt je rezultira I v zmožnosti podjetja za prilagajanje trgu in tržnim potrebam ter ostalim aktualnim potrebam, izhajajočih iz slovenske lesno-predelovalne panoge, s tem pa je izpolnjen tudi pogoj za dinamičnost podjetja, ki je imerativ dolgoročnemu obstoju podjetja ter njegovi nadaljnji uspešni rasti in razvoju .


​​​​

​​​​

​​