Opis projektov

   Vsi projekti

  collapse Ekonomsko-poslovna fakulteta
  Konkurenčnost lesno-predelovalnega podjetja
  Optimizacija poslovnih procesov z uporabo analitike metrik
  Raziskave in razvoj IT aplikacije za vodenje ur po projektnih aktivnostih v multiprojektnem okolju
  Izboljšanje produktivnosti v proizvodnem procesu podjetja Stampal SB
  Razvoj naprednega kuhinjskega aparata za piriranje hrane
  collapse Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Analiza vplivov posameznih sevalnih dogodkov na vgrajene elektronske sisteme
  DAM-SCAN
  Podporni izolator s kapacitivnim delilnikom napetosti za 10 kV, 20 kV in 35 kV
  VIRIZ - Vseprisotne informacijske rešitve za izboljšanje zdravja in počutja ljudi
  Analiza varnosti programske opreme na platformi Android
  collapse Fakulteta za gradbeništvo
  RISE - RAZISKAVA INTELIGENTNIH STENSKIH ELEMENTOV
  Možnost aplikacije novih tipov krožnih križišč v realnem okolju
  Avtomatsko štetje prometa s pomočjo video-slikovnega materiala v realnem času
  DEGRIP - Povezava procesov in informacijskih modelov gradbenih objektov
  Inovativna shema okolju prijazne dostave v mestnih središčih
  Regeneracijsko kolo
  Razvoj večnamenskega prijemala
  collapse Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  Razvoj in validacija kromatografskih metod za določanje analitov v realnih sistemih
  Senzorji in merilni sistemi za in-situ spremljanje parametrov v biotehnoloških procesih
  Uporaba analiznih metod za določevanje kovin
  Razvoj novih materialov iz recikliranih komponent izcednih kompostnih
  collapse Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
  Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme
  Raziskave in razvoj na področju inovativne prodaje vrhunskih slovenskih vin
  Avtonomna navigacija poljskega robota
  Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme
  collapse Fakulteta za naravoslovje in matematiko
  Reševanje problemov aplikacij grajenih s HTML5 in JavaScript
  Mikrobiota v industrijski proizvodnji kisa in njen vpliv na črevesne epitelijske celice
  Nadgradnja spletne in mobilne aplikacije mOIDom - mobilna okoljska izkaznica doma
  Privzem težkih kovin v kulturo različnih vodnih rastlin in njihova uporaba v strupenostnih testih
  Projektiranje elementov avtomatskih drsnih vrat za prehod ljudi
  Razvoj koncepta poroznih aluminijastih nosilnih elementov lahkih mobilnih konstrukcij
  Projektiranje mini vetrne elektrarne z vertikalnim rotorjem
  collapse Fakulteta za organizacijske vede
  Celovita optimizacija naprednih modelov za krmiljenje vitke proizvodnje v okolju ATO-Assemble To Order
  Upravljanje večprojektnih organizacij s podporo spletnega informacijskega sistema v oblaku
  collapse Fakulteta za strojništvo
  Razvoj nastavljivih podstavkov bankomatnih blagajn
  Preučevanje ognjevarnih tekstilij za zaščito in simulacija odzivov telesa z numeričnim modelom
  Pristopi k inženirskim analizam kompleksnih mehatronskih sistemov
  Raziskava in razvoj računalniškega orodja za upravljanje zalog v malih proizvodnih podjetjih
  Merjenje pomikov in povesov velikih nosilnih objektov ter vpliv meritev na okolje
  Analiza in izdelava aerodinamike dirkalnika
  Raziskave in razvoj oblačil za paraplegike
  Vrednotenje učinka čiščenja komunalnih odpadnih vod (KOV) z novimi senzorskimi membranami
  Preučevanje in ocenjevanje zahtev delovnih mest, kjer je potrebna specifična osebna varovalna oprema
  collapse Fakulteta za varnostne vede
  Varnostna testiranja v razvoju in produkciji kripto-modula
  Ciklični sistem vzdrževanja informacijske varnosti
  collapse Fakulteta za zdravstvene vede
  Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih
  Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem varstvu
  Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS
  collapse Filozofska fakulteta
  PRELIMINARNI OSNUTEK PREVODA PROMOCIJSKO-PRODAJNEGA GRADIVA S PODROČJA KOZMETIKE IN LEPOTE
  MEDKULTURNA ANALIZA IN PREDLOG VEČJEZIČNE REŠITVE SPLETNE PONUDBE HOTELA CITY
  collapse Medicinska fakulteta
  Aplikacija platforme GENEIO za avtomatizacija laboratorijskih procesov genetskega testiranja
  Optimizacija aplikacij sekvenciranja naslednje generacije na aparatu Illumina MiSeq
  »Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.
   Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava