Domača stran

​​​Javni razpis za sofinanciranje projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja« je študentom omogočil vključitev v projekte, ki se razvijajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. Študentje so s pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava