Začetna stran

V današnjem času so praktične izkušnje za posameznika v okviru svojega študijskega področja nujno potrebne. Poleg prakse so izjemnega pomena vse kompetence, znanja in veščine, ki se ob tem pridobijo. Kreativnost, inovativnost, sposobnost reševanja problemskih nalog, timsko delo, samoiniciativnost ter druge specifične kompetence so znanja, ki jih lahko mladi pridobijo  tako z delom na posameznih projektih, opravljanjem praktičnega dela oz. delovne prakse, kot tudi pri drugih aktivnostih, ki potekajo med izobraževalno sfero in gospodarstvom. Slednje omogoča mladim, da se že v času šolanja spoznavajo z delovnim procesom delodajalca, se pod vodstvom mentorja vključujejo na posamezna področja in na ta način poglabljajo teoretična in praktična znanja.

 Javni razpis za razvoj kadrov in štipendije je tako dal študentom možnost, da v okviru svoje študijske smeri pridobijo poleg teoretičnih znanj tudi praktična znanja v specifičnem delovnem okolju.  Namen omenjenega javnega razpisa je bil:

  •  z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc in
  •  pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov s vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom.
 
S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere so študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki so potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Prek izvedbe projektov, kjer je potrebno sodelovanje z gospodarstvom, se je spodbujal prenos znanja v gospodarstvo in s tem tudi usmerjalo gospodarstvo v razvoj, kar posledično vpliva na večjo prilagodljivost, učinkovitost ter konkurenčnost gospodarstva.