Preskoči na vsebino
Loader
en

Prof. dr. Zoran REN

Ustvari si prihodnost!

Prof. dr. Zoran REN

Dr. Zoran Ren je leta 1987 pridobil strokovni naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva in leta 1990 znanstveni naziv magister znanosti s področja strojništva. Leta 1994 je bil na Univerzi v Walesu, Swansea College, Velika Britanija, promoviran v naziv Doctor of Philosophy. Odločba o nostrifikaciji diplome o doktoratu, podeljene na University of Wales, je bila dne 29.06.1994 izdana na Tehniški fakulteti Univerze v  Mariboru. S tem je bila tuji diplomi priznala enakopravnost z diplomo o doktoratu tehniških znanosti, pridobljeni na fakulteti v Republiki Sloveniji.

Dr. Zoran Ren je na Univerzi v Mariboru zaposlen od leta 1987. Najprej kot mladi raziskovalec do leta 1992 na takratnem Oddelku za strojništvo Tehniške fakultete. Nato v obdobju 1992-1995 kot asistent, 1995-2000 docent in 2000-2005 izredni profesor na področjih Strojni elementi, konstruiranje in tribologija ter Mehanika. Od leta 2005 je redni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru za področji Konstruiranje in Mehanika. V študijskem letu 2017/2018 je nosilec devetih predmetov na 1. in 2. stopenjskih študijskih programih Strojništvo, Gospodarsko inženirstvo, Mehatronika in Tehniško varstvo okolja ter dveh predmetov na doktorskem študijskem programu Strojništvo. Je vodja doktorskega študijskega programa Strojništvo.

Dr. Zoran Ren je strokovnjak za zahtevno računalniško modeliranje in simulacije, visokozmogljivo računanje, modeliranje hitrih prehodnih pojavov v trdninah, konstruiranje strojnih elementov ter razvoj in karakterizacijo celičnih metamaterialov. Njegova bibliografija obsega več kot 1.000 bibliografskih enot, podrobnejši podatki pa so dosegljivi na povezavi http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=08779&langbib=slv&formatbib=1&wos=on.  Je vodja Laboratorija za zahtevne inženirske simulacije in eksperimentiranje (LACE-X) ter nacionalnega raziskovalnega programa Konstruiranje celičnih struktur. Uspešno sodeluje z industrijo predvsem na področju zagotavljanja cestne varnosti. Od leta 2000 je Alexander von Humboldt Resarch Fellow, prejemnik nagrade  21st Century CoE na Univerzi v Osaki, Japonska, ter IROAST Visiting Professor na Univerzi v Kumamotu, Japonska. Bil je gostujoči raziskovalec na Univerzi v Walesu, Swansea College, Velika Britanija, Univerzi v Delftu, Nizozemska, ter Friederich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, ZR Nemčija. Izvedel je 37 vabljenih predavanj na različnih univerzah po svetu.

V obdobju 2007-2011 je bil prodekan za izobraževalno dejavnost in 2011-2015 prodekan za sodelovanje z gospodarstvom na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. V letih 2013-2017 je bil Predstojnik Inštituta za konstrukterstvo in oblikovanje na isti fakulteti. Leta 2018 je bil član Znanstvenoraziskovalnega sveta ARRS za tehniko.​

Zapri