PETSTO LET REFORMACIJE – MEDNARODNI ZNANSTEVNI SIMPOZIJ

simpozij logo1.png                                              simpozij logo2.png

 

Petsto let reformacije – Mednarodni znanstveni simpozij  na Univerzi v Mariboru (9.–10. 11. 2017)

 

31. 10. 1517 – trenutek, ki je spremenil svet? Ali lahko petsto let po Lutrovih petindevetdesetih tezah ponovimo za Goethejevim Faustom: »Postoj, trenutek, kako si vendar lep!« Sveto pismo, jezik in resnica – Sancta Trinitas (evropske) kulture, umetnosti in znanosti, ali pa odpoved ideologiji in popolno razlikovanje v bistvenem  med znanostjo in krščanstvom? Imamo odgovor na temeljno vprašanje našega časa, komu služita znanje in izobraževanje? Ali Faustova želja po znanju zaradi znanja in moči, ki ga znanje ponuja, opravičuje sklepanje pogodb, ali pa je znanje brez duše Prešernova goljfiva kača? Božja milost kot poklonjen dar ali prislužljiva z dobrimi deli? Božja beseda ali človeška modrost, vera ali zasluge, milost ali pripadnost, Kristus ali posredniki? Izmenjava mnenj in iskanje soglasja med reformacijo in protireformacijo ali nikoli oblikovano skupno delovanje? Je izkušnja reformacije lahko odgovor na podivjani neoliberalizem današnjega časa? Krivični ekonomizem ali resnična ekonomija? Reformacija kot visoki modernizem? Ali Luter osvobaja ali zapeljuje?

 

Lutrova teologija. Reformacija v Šleziji in Poljski, na Češkem, v Hrvaški, Madžarski, Avstriji, Srbiji, Skandinaviji, Grčiji, Sloveniji (Kranjska, Koroška, Prekmurje in Trst)… Luter in Trubar. Prevajanje Svetega pisma. Jezik kot stranski produkt protestantizma in oblikovanje slovenske knjižne norme (med narečjem in knjižno normo). Od (kritične samorefleksije)  protestantizma do petindevetdesetih tez v sleherni čas.  

 

Mariborski simpozij o jezikovni, kulturni in verski raznolikosti ob petstoletnici reformacije ponuja pogled na to, kar je potrebno videti.

 

Kontakt:

prof. dr. Marko Jesenšek

marko@jesensek.si

 

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava