Visokošolsko izobraževanje za medkulturni dialog

​Organizator delavnice: Rektorat

 

Koordinator delavnice: Uroš Kline

Datum in kraj izvedbe: junij 2015

 

Št. ur delavnice: 22 ur

 

Št. tujih predavateljev: 4

 

Št. vseh predavateljev: 7

​​ 

Vsebina delavnice: 

 
Delavnico »Visokošolsko izobraževanje za medkulturni dialog« je izvedla Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti UM. Delavnica je obravnavala aktualno problematiko vključevanja tujih študentov v študijsko okolje na Univerzi v Mariboru in kulturno pripravo zapolenih na UM (profesorjev in neakademskega osebja).
Namen delavnice je bil tako na eni strani promovirati delo s tujimi študenti in visokošolske učitelje ter strokovno osebje ustrezno pripraviti na delo z njimi, tako na akademskem, kot tudi na neakademskem področju, saj bodo samo ustrezno usposobljeni visokošolski učitelji in strokovni sodelavci kos izzivom in priložnostim, ki jih tuji študenti predstavljano za Univerzo v Mariboru, kot tudi zaposlenim na UM dati potrebna znanja medkulturne komunikacije, ki jim bodo pomagale pri delu v tujem akademskem okolju.
Skozi interaktivna predavanja so udeleženci delavnice pridobili nova znanja na področju medkulturnega dialoga in integracije tujih študentov v študijsko okolje. Akademskemu osebju so bili predstavljeni konceptni, pedagoški in metodološke pristopi vključitve tujih študentov v akademski proces visokošolskega izobraževanja, ki so bili podkrepljeni s primeri aktualne problematike ter primeri dobre prakse, s čimer so se udeležencem delavnice zagotovila potrebna znanja in tudi motivacija za delo s tujimi študenti.


 

_____________________________________________________________________


»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani:  

 Dokumenti

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava