Mobilnost osebja z namenom usposabljanja v tujini v projektnem letu 2017

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) omogoča mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja, ki se ga lahko udeleži nepedagoško osebje, kot to določa razpis.
 

Sodelujoče države v programu Erasmus+ med programskimi državami so: članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija. 


Zaposleni se lahko udeležijo mobilnosti na 

  • Visokošolski instituciji s katero ima Univerza v Mariboru sklenjen Erasmus+medinstitucionalni sporazum
  • drugi ustrezni organizaciji (katerakoli javne ali zasebne organizacije iz programskih držav, ki so aktivne na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine)​

 AKTUALNE PONUDBE STAFF TRAINING WEEK

Editor: Oddelek za mednarodno sodelovanje
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava