Erasmus+

​​SM_+.PNGST_E+2.PNG
  ŠTUDENTSKA MOBILNOST     MOBILNOST ZAPOSLENIH    

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja in usposabljanja.


Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in stro​kovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.


Razpisi Univerze v Mariboru za študentsko mobilnost in mobilnost zaposlenih:Urednik strani: Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

 ERASMUS+


ERASMUS+ NI MUS, POMAGA PA!


 KONTAKTNA OSEBA


Urša Segala

Študentska mobilnost z namenom študija

outgoing.erasmus@um.si


Aleksandra Savić

Študentska mobilnost z namenom prakse v tujini

aleksandra.savic@um.si


Aleksandra Savić

Mobilnost tujih študentov iz programskih državah Erasmus+ programa

incoming.erasmus@um.si


Lidija Sosič

Mobilnost osebja

lidija.sosic@um.si


Alenka Marušič

Mednarodna kreditna mobilnost

icm@um.si


Mladen Kraljić

Institucionalni koordinator

erasmus@um.si


Uroš Kline

Vodja mednarodne pisarne
erasmus@um.si

 ERASMUS CHARTER

ERASMUS KODA: SI MARIBOR01

ECHE Code:

60869-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE


ECHE 2014 - 2020

ECHE 2021 - 2027


Eurasmus Policy Statement


Izjava o Erasmus politiki

Erasmus Policy Statement

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava