Študentska mobilnost

Študij v tujini ERASMUS+


Strokovno praktično usposabljanje v tujini

 

Dodatna finančna spodbuda za mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij - Univerza v Mariboru

  

 

Študenti iz socialno šibkejših okolij (ki imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo iz katere je razvidno, da prejema študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine) bodo lahko za Erasmus+ mobilnost v študijskem letu 2019/2020 zaprosili za dodatek k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji. Višina tega dodatka za študijsko leto 2019/2020 znaša med 200 EUR/mesec.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je objavilo Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij od leta 2018 do leta 2020. 

 

Univerza v Mariboru, ki je oddala vlogo za operacijo »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij«, v okviru katere je načrtovanih 126  udeležb slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih, je bila s prijavo uspešna.

 

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Mariboru iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

 

Skupna višina predvidenih sredstev za izvedbo programa na Univerzi v Mariboru je 150.400,00 EUR.

 

Posredniški organ: Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec: Univerza v Mariboru

 

Kontakt:

Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

Urša Segala- študij študentov v tujini

outgoing.erasmus@um.si

Aleksandra Savić - praktično usposabljanje študentov v tujini

aleksandra.savic@um.si

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 


Urednik strani: Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

 Uradne ure

​PON - PET

od 9:00 do 11:00 in

od 13:00 do 14:00
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava