Projekt INOVUP

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Projekt Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP) sledi strateškim smernicam in ciljem, ki jih opredeljujejo temeljni evropski in nacionalni dokumenti na področju visokošolskega izobraževanja. Namen INOVUP aktivnosti je zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja ter prispevati k povečanemu deležu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki izvajajo sodobne, prožne oblike poučevanja.

 

V sklopu INOVUP aktivnosti je visokošolskemu učnemu osebju in ostalim zaposlenim ponujenih vrsto usposabljanj s področja visokošolske didaktike po vsej Sloveniji. Usposabljanja izvajajo domači in tuji strokovnjaki s področja didaktičnih, pedagoških, psiholoških, specialnih didaktičnih in drugih sorodnih ved, ki svoja teoretična znanja in praktične izkušnje podajajo na inovativen, aplikativen način.

 

Poleg izvajanja usposabljanj projektne aktivnosti naslavljajo tudi (i) oblikovanje multiplikatorjev, (ii) oblikovanje gradiv o visokošolski didaktiki, (iii) pripravo analize stanja, (iv) ozaveščanje o pomeni visokošolske didaktike ter (v) ustanovitev in delovanje projektnega sveta.

 

Nacionalni projektni svet sestavljajo:

  • Predsednik projektnega sveta: izr. prof. dr. Tomaž Deželan, Univerza v Ljubljani
  • Član: izr. prof. dr. Janez Vogrinc, Univerza v Ljubljani (nadomestni član: doc. dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani)
  • Članica: red. prof. dr. Milena Ivanuš-Grmek, Univerza v Mariboru (nadomestna članica: doc. dr. Marina Tavčar Kranjc, Univerza v Mariboru)
  • Članica: doc. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem (nadomestna članica: doc. dr. Maja Mezgec, Univerza na Primorskem)
  • Članica: doc. dr. Katarina Rojko, Fakulteta za informacijske študije Novo mesto (nadomestna članica: Lucija Rožič, Fakulteta za informacijske študije Novo mesto)

 

Več o aktivnostih projekta INOVUP si lahko preberete na spletni strani http://www.inovup.si/.

 

Na Univerzi v Mariboru je udeležba visokošolskih učiteljev in sodelavcev na usposabljanjih INOVUP projekta ovrednotena s točkami.


 

Kontakt: info@inovup.si

Kontakt na Univerzi v Mariboru: um@inovup.si

 

​​ 

Nacionalni konzorcijski partnerji v projektu:

askrc 1.png 


 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

http://www.eu-skladi.si


askrc 2.png

 
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava