Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Na študenta osredotočeni pristopi k učenju in poučevanju

 • izvajalec

  Rektorska konferenca Republike Slovenije

 • institucija

  UP, UL, UM in UNG

 • izvajalec

  Rektorska konferenca Republike Slovenije

 • trajanje

  Celodnevni dogodek

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Vabimo vas na konferenco »Na študenta osredotočeni pristopi k učenju in poučevanju«, ki jo organizira Rektorska konferenca Republike Slovenije. Vabljeni zaposleni in študentje slovenskih univerz in drugih visokošolskih zavodov ter druga zainteresirana javnost, ki soustvarjate slovenski in mednarodni visokošolski prostor. Veselimo se srečanja z vami, izmenjave stališč in pogledov na razvoj visokošolskega izobraževanja. Prof. dr. Dragan Marušič, Predsednik Rektorske konference Republike Slovenije


 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 17.05.2017

 • Ura: 09:00

 • Rok prijave: 05.05.2017

 • Prostor: UP, Fakulteta za turistične študije - Turistica

 • Naslov: Obala 11a, Portorož

 • 0 prostih mest od 160

Izberi sklop:

vsebina

Na konferenci bomo razpravljali o:
-razumevanju pojma »na študenta osredotočeno učenje in poučevanje« glede na ESG standard 1.3 (2015),
-konceptu, teoriji in praksi na študenta osredotočenega učenja in poučevanja,
-vlogi študenta kot sooblikovalca študijskega procesa in soustvarjalca znanja, kompetenc in pristopov ter prednostih na študenta osredotočenega učenja in poučevanja,
-primerih dobrih praks učenja, poučevanja ter spremljanja in ocenjevanja znanja,
-izzivih na študenta osredotočenega učenja in poučevanja.

PROGRAM KONFERENCE

8.00 – 9.00

Registracija udeležencev


9.00 – 9.30

Pozdravni nagovori:

prof. dr. Dragan Marušič, predsednik Rektorske konference Republike Slovenije

prof. dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Aleksandar Spremo, predsednik Študentske organizacije Slovenije

Uvodni prispevki

9.30 – 10.45

Okrogla miza: Kako razumemo pojem »Na študenta osredotočeno učenje in poučevanje«?

Sogovorniki: zasl. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik, zasl. prof. dr. Zdenko Medveš, izr. prof. dr. Slavko Cvetek, doc. dr. Tomaž Grušovnik, Anže Nunar, študent Univerze v Ljubljani

Moderator: doc. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem

Odmor (10.45 – 11.15)

11.15 – 12.45


Od študentov usmerjene izkušnje učinkovitega poučevanja: nacionalni pristop vključevanja študentov za izboljševanje poučevanja in učenja

prof. dr. Sarah Moore: National Forum for the Enhancement of Teaching & Learning in Higher Education, Irska

Integracija teorije in prakse v univerzitetno poučevanje in učenje

prof. dr. Päivi Tynjälä, Finnish Institute for Educational Research (Koulutuksen tutkimuslaitos), Finska

Motiviranje študentov

izr. prof. dr. Todd Zakrajsek, University of North Carolina, ZDA

Kosilo (12.45 – 13.45)

Paralelno 5 delavnic: primeri iz Slovenije in tujine.

13.45 – 15.00

Mladi kot razvijalci novega znanja; učenje kot priložnost mladih v procesu raziskovanja in razvoja podjetniških kompetenc

mag. Tanja Kožuh, Primorski tehnološki park

Moderator: prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec, Univerza v Novi Gorici


13.45 – 15.00

Akademsko pisanje kot temeljna dejavnost akademskega udejstvovanja: vpogled in refleksija

prof. dr. Sarah Moore, National Forum for the Enhancement of Teaching & Learning in Higher Education, Irska

Moderator: doc. dr. Silva Bratož, Univerza na Primorskem


13.45 – 15.00

Kako integrirati teorijo in prakso v univerzitetno poučevanje in učenje?

prof. dr. Päivi Tynjälä, Finnish Institute for Educational Research (Koulutuksen tutkimuslaitos), Finska

Moderator: mag. Vanja Perovšek, Univerza v Ljubljani


13.45 – 15.00

Kako motivirati študente, ki delujejo nezainteresirano za študijski predmet in v kolikšni meri odgovornost pripada njim?

izr. prof. dr. Todd Zakrajsek, University of North Carolina, ZDA

Moderator: prof. dr. Nataša Vaupotič, Univerza v Mariboru


13.45 – 15.00

Internacionalizacija kurikuluma in na študenta osredotočeno učenje

Katarina Aškerc Veniger, CMEPIUS in doc. mag. Jasna Kralj Pavlovec, Fakulteta za dizajn

Odmor (15.00  – 15.20)

15.20 – 16.30

Predstavitev zaključkov delavnic in konference

Moderator: doc. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem

cilji

Danes se na vseh stopnjah visokošolskega študija izobražujejo študentje z različnimi sposobnostmi, motivacijo in interesi, iz različnih kulturnih okolij. Raznolika populacija študentov predstavlja v procesih poučevanja izziv za visokošolske učitelje, spodbuja pedagoško inoviranje in načrtovanje učnih aktivnosti v smiselnih učnih kontekstih.
Na študenta osredotočeni pristopi k učenju in poučevanju se v procesu izobraževanja osredotočajo na izvajanje študijskih programov z upoštevanjem individualnih dimenzij posameznikov (predznanje, interes, zmožnosti, potrebe…) vključenih v izobraževanje. S tem se fokus preusmerja na študenta in torej na učenje, in ne več zgolj na poučevanje. Ne gre več za prenos znanja s strani učitelja oziroma visokošolske institucije na študenta/e, temveč za skupno oblikovanje učnih izzivov, učnega okolja, razvoja in spremljanja znanja. To vpliva na oblikovanje učnih načrtov, razvoj inovativnih učnih metod, novih načinov učenja, poučevanja in ocenjevanja ter ustrezne prilagoditve obstoječih sistemov kakovosti. Zato na študenta osredotočeno učenje in poučevanje predstavlja izziv za vse deležnike visokošolskega izobraževanja, ki smo skladno s cilji Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) zavezani k zagotavljanju enakih možnosti dostopa različnim študentom in omogočanju študijske uspešnosti vsem študentom, z namenom vzpostavljanja inkluzivne družbe, utemeljene na demokratičnih vrednotah in človekovih pravicah.

izvajalec

Prof. dr. Sarah Moore, prof. dr. Päivi Tynjälä, izr. prof. dr. Todd Zakrajsek, Tanja Kožuh, dr. Alenka Flander

opombe

Prosimo vas, da ob prijavi na dogodek izberete tudi delavnico, ki se je boste udeležili. Prijava na prvo delavnico zaradi omejenega števila prostih mest ni več mogoča. Delovna jezika konference bosta slovenski in angleški. Za dodatne informacije se lahko obrnete na mag. Alenko Andrejašič: alenka.andrejasic@upr.si, tel. št.: 05 61 17 565
38
1
2
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava