Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Pomen kompetenc v načrtovanju in izvedbi študija ter preverjanju dosežkov študentov

 • izvajalec

  zasl. prof. dr. Zdenko Medveš, prejemnik nagrade za življenjsko delo na področju visokega šolstva

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  zasl. prof. dr. Zdenko Medveš, prejemnik nagrade za življenjsko delo na področju visokega šolstva

 • trajanje

  2 šolski uri

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Pogoste spodbude za ustvarjalnost študija in ustvarjalnost študentov ter profesorjev v študijske procesu so po mnenju avtorja preveč splošne, da bi lahko imele pedagoški pomen, torej kakšno praktično uporabnost v študijskem procesu. Ustvarjalnost je vedno vezana na določene cilje, dosežke, na realizacijo določenih namenom. Zato razmislek o ustvarjalnosti v študiju nasploh, kar tako abstraktno, samo po sebi, ne vodi k jasni implementaciji.

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 18.01.2017

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 17.01.2017

 • Prostor: dvorana Borisa Podrecce

 • Naslov: Slomškov trg 15, Maribor

 • 19 prostih mest od 50

vsebina

Na delavnici  bomo skušali odgovoriti na eno od vprašanj o ustvarjalnosti študija, to je študij za oblikovanje kompetenc, kompetentnega diplomanta. Ustvarjalnost v študiju bomo torej preverjali ob pojmu kompetenc. Že zaradi kontroverznosti samega pojma »kompetenca«  se ne bomo mogli izogniti razmisleku o njihovi teoretski utemeljenosti in funkcionalni strukturiranosti. Pri tem  se bomo opirali na izhodišča za razumevanje kompetenc, kot jih v zadnjih dveh desetletjih  razvija OECD, ki s svojimi programi PISA, PIAAC in CiLL nakaže pomen kompetenc z vidika vseživljenjskosti.

Vsebina:

- pomen znanja, ustvarjalnosti, praktičnih sposobnosti in sodelovanja v merilih kakovostnega študija

- pojem in pojmovanje kompetence,

- kontroverznosti v naravnosti študija na kompetence,

- kaj OECD sporoča z modelom PIAAC 

- ključne kompetence, veščine, sposobnosti, socialne in osebnostne kompetence.

cilji

Vmeščanje kompetenc v načrtovanje in izvajanje visokošolskega študija ter v preverjanje uspešnosti študentov. S sodelovanjem udeležencev aktivno  preskusiti orodja, ki pokažejo pot do kompetenčne razdelave znanja v načrtovanju študija in preverjanju dosežkov študentov (graded competencies).

izvajalec

Dr. Zdenko Medveš je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in prejemnik nagrade za življenjsko delo na področju visokega šolstva. Na oddelku za pedagogiko in andragogiko je razvil tri predmetna področja: teorijo vzgoje, zgodovino pedagogike in šolstva ter primerjalno pedagogiko. Pomembno je tudi njegovo mednarodno delovanje, saj se je uveljavil kot strokovnjak za razvoj poklicnega šolstva. Sodeloval je pri izvedbi razvoja slovenskega šolstva, posebej poklicnega in strokovnega ter pri uvajanje bolonjskega sistema v visokem šolstvu. Objavil je preko 300 bibliografskih enot.

opombe

- MEDVEŠ, Zdenko. Kompetence : razmislek o razvoju koncepta splošne izobrazbe. V: RUTAR ILC, Zora (ur.), et al. Zbornik prispevkov mednarodnega posveta o splošni izobrazbi, Portorož, 16.-17. april 2004. Ljubljana, 2004, str. 9-14

- MEDVEŠ, Zdenko. Bolonjski proces med univerzo in uradništvom. Sodobna ped., I2006, , št. 4, str. 6-21.

- RUDI KOTNIK: Nova paradigma v izobraževanju, Subkulturni azil MB,2013

Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
27
2
2
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava