Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del (za študente študijskih programov 2. stopnje)

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Večina študentov na drugostopenjskem (magistrskem) študiju nima predmeta, pri katerem bi nadgradili (ali vsaj utrdili) pravila jezikovne kulture – od slovnice, pravopisa, besedja in stila. V navodilih za pripravo zaključnega dela pa je zapisano, da mora biti to ''jezikovno korektno''. Zato je prav, da izobraženec z magistrsko diplomo UM zna tudi sam – brez lektorja, ki  ne bo vedno ob njem – napisati zadostno jezikovno korektno besedilo.
 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 26.02.2019

 • Ura: 14:00

 • Rok prijave: 25.02.2019

 • Prostor: Dvorana Borisa Podrecce

 • Naslov: Slomškov trg 15, Maribor

 • 3 prostih mest od 60

vsebina

Opozorili bomo na najpogostejše napake, pri tem pa izhajali iz konkretnih primerov iz magistrskih del, objavljenih v DKUM:

- pravopisna pravila (velika/mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen),

- oblikoslovne težave (sklanjanje težjih primerov),

- skladenjske težave (besedni red, zapletene povedi),

- besedje (stilno zaznamovano, prevzeto ...),

- stilistične težave idr.

cilji

Usposobiti študente za pisanje slovnično in pravopisno ustreznejših zaključnih del 2. stopnje.

izvajalec

Izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert je jezikoslovka, predavateljica za sodobni slovenski jezik na Oddelku za prevodoslovje na FF UM. V raziskavah se posveča kulturi govora v medijih (radio, film, gledališče), vplivu neknjižnega pogovornega jezika, narečij in prevzetega besedja na jezik medijev. Je avtorica znanstvenih monografij Kultura govora na Radiu Maribor (2005), Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru (2013) in soavtorica z dr. Koletnik Non-Standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture (2018). Predava tudi na FERI UM in na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu. Teoretično znanje že mnoga leta preizkuša v praksi, ga prenaša v prakso, in sicer z lektoriranjem strokovnih priročnikov, učbenikov, znanstvenih monografij ... Bibliografija COBISS: http://izumbib.izum.si/bibliografije/y20181207131725-a47407971.html.

Izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes je izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Ukvarja se z vprašanji slovenske dialektologije s poudarkom na fonetičnih in fonoloških raziskavah, v zadnjem obdobju pa se posveča predvsem vprašanjem jezikovne kulture in socialnozvrstnim jezikovnim raziskavam govorice mladostnikov. Je avtorica ali soavtorica treh znanstvenih monografij: Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora, Instrumentalno-slušna analiza (2004), Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi (2014) in v soavtorstvu Slovensko ali knjižno – kako je prav? (2015). Kot gostujoča predavateljica v okviru programa Erasmus je predavala na univerzah v Bielsko-Białi, Celovcu in Pragi. Bibliografija COBISS: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20181207131633-A4646499.html.

opombe


186
0
2
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava