Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Pravice in dolžnosti doktorskih študentov in njihovih mentorjev

 • izvajalec

  prof. dr. Zoran Ren in prof. dr. Damijan Mumel

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  prof. dr. Zoran Ren in prof. dr. Damijan Mumel

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Doktorski študij kot najvišja raven formalnega izobraževanja ima svoje specifike, pa tudi podobnosti z drugimi ravnmi izobraževanja. V bistvu je močno vezan na sodelovanje študenta in  njegovega mentorja, kar je specifičnost doktorskega študija. Prav zato je vprašanje o medsebojnih razmerjih - o pravicah in dolžnostih, pričakovanjih in drugih razsežnostih tega odnosa zelo aktualno.
 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 24.10.2018

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 23.10.2018

 • Prostor: Dvorana Borisa Podrecce

 • Naslov: Slomškov trg 15, Maribor

 • 0 prostih mest od 68

vsebina

- specifičnosti doktorskega študija

- doktorski študij z vidika organizatorja doktorskega študija - univerze in fakultete

- doktorski študij z vidika mentorja 

- doktorski študij z vidika študenta

- formalne dolžnosti in pravice mentorja

- formalne dolžnosti in pravice študenta

- neformalna pričakovanja mentorja

- neformalna pričakovanja študenta

- pogovor z udeleženci delavnice

izvajalec

Dr. Zoran Ren je prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru ter redni profesor za predmetni področji Konstruiranje in Mehanika na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Mentoriral/somentoriral je čez 100 študentov na vseh stopnjah študija na univerzi in izven.

Dr. Damijan Mumel je redni profesor za področje marketinga, predsednik Komisije za znanstveno - raziskovalne zadeve, predstojnik Inštituta za marketing, predstojnik usmeritve Management marketinga (MAG) ter predstojnik usmeritve Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Mentoriral/somentoriral je čez 600 študentov na vseh stopnjah študija.

opombe

Dogodek je namenjen visokošolskim učiteljem in doktorskim študentom UM.
Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
155
0
2
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava