Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Izzivi in priložnosti poučevanja študentov s posebnimi potrebami

 • izvajalec

  Oddelek za izobraževanje in študij UM

 • izvajalec

  Oddelek za izobraževanje in študij UM

 • trajanje

  4 ure

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Univerza v Mariboru stremi k ustvarjanju pogojev za kakovosten in enakovreden študij za vse študente. Vabimo vas na dogodek Izzivi in priložnosti poučevanja študentov s posebnimi potrebami, v okviru katerega bodo izvedene tri delavnice.

  Program dogodka:

  9.45–10.00: Zbiranje udeležencev 

  10.00–10.05: Nagovor prorektorice za študijsko dejavnost UM (red. prof. dr. Mihaela Koletnik, prorektorica za študijsko dejavnost UM) 

  10.05–11.35: Approaches to reasonable accommodations for disabled students and how we can support student achievement (Barbara Waters, freelance disability and higher education researcher) 

  The workshop will cover the influence of equality and diversity policy on the widening participation of disabled students in higher education, implementing reasonable accommodations on academic and professional courses and student support.

  11.35–11.45: Odmor za kavo

  11.50–12.20: Dostopno izobraževanje in njegova realizacija na univerzitetni ravni (dr. Matjaž Debevc, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM) 

  Z večjim zavedanjem po vključevanju študentov invalidov v visokošolski izobraževalni proces si pogosteje postavljamo tudi vprašanje, kaj je potrebno narediti, ko se srečamo z zahtevami in potrebami študentov invalidov v svojem študijskem procesu. V predavanju zato poskušamo na kratko pojasniti osnove in potrebne aktivnosti za uspešno izvedbo izobraževanja za študente invalide.

  12.25–13.45: Dostopna študijska gradiva (Alenka Gajšt, Društvo študentov invalidov Slovenije, enota Maribor) 

  Pomembno je, da lahko vsak študent prebere in predela študijsko gradivo, ki ga pripravljate pri vaši učni enoti, in da mu je to v pomoč pri pridobivanju znanja. 

  13.45–14.00: Zaključne misli (prof. dr. Zoran Ren)


 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 20.10.2021

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 18.10.2021

 • Prostor: na daljavo - Microsoft Teams

 • Naslov:

 • 74 prostih mest od 100

vsebina

Vsebina posameznih delavnic:

1. Approaches to reasonable accommodations for disabled students and how we can support student achievement
 • Understanding the broad range of disabilities within the student body and tailoring support and accommodations.
 • Successful reasonable accommodations related to different disabilities, including practical examples.
 • Disclosure of a disability – how students can be encouraged to disclose; factors that may inhibit disclosure and ideas on how to overcome them.
 • Exploring fairness in assessment and achievement of learning outcomes.
 • Within the on-line presentation, it is expected that participants will collaborate in breakout rooms and share experiences and solutions.

2. Realizacija dostopnega visokošolskega izobraževanja:
 • Pravni akti, standardi, priporočila in navodila.
 • Nadgradnja organizacijske strukture visokošolskega zavoda.
 • Vrste in kategorizacija invalidnosti.
 • IKT za dostopnost v izobraževanju.
 • Primeri potrebnih prilagoditev in aktivnosti v izobraževanju.

3. Oblikovanje dostopnih študijskih gradiv v programih Word in PowerPoint
 • Na predavanju boste spoznali, zakaj je dostopnost pomembna, kako pripraviti dostopno gradivo in kako preveriti in izboljšati dostopnost elektronskih dokumentov s poudarkom na programih Word in PowerPoint. 

cilji

Cilji posameznih delavnic:

1. Approaches to reasonable accommodations for disabled students and how we can support student achievement
 • A greater understanding of disability support in student progression and achievement (understand).
 • Confidence in implementing reasonable accommodations within course requirements (apply).
 • Review and develop practice in encouraging and supporting student disclosure of disability (analyse and evaluate).
 • Identify opportunities for developing flexible and accessible practice in course design on a rolling basis (create).


2. Realizacija dostopnega visokošolskega izobraževanja:
 • Po predavanju bodo udeleženci sposobni razumevanja uporabe IKT in pedagoških pristopov ter kritičnega vrednotenja idej, rešitev in pedagoških metod za uspešno izobraževanje študentov invalidov.

3. Oblikovanje dostopnih študijskih gradiv v programih Word in PowerPoint
 • Spoznati, zakaj je dostopnost elektronskih študijskih gradiv pomembna.
 • Razumeti, kaj pomeni, da so elektronski dokumenti dostopni.
 • Oblikovati dostopne elektronske dokumente.
 • Preveriti in izboljšati dostopnost dokumentov v Office programih.

izvajalec

Barbara Waters is a freelance researcher on higher education and disability. Currently she is Project Lead on a project on Reasonable Accommodations, Professional placements and National Competence Standards for AHEAD Ireland on behalf of the Higher Education Authority Ireland, and is Editor of the AHEAD Journal. Previously she has contributed to Erasmus+ projects on Universal Design for Learning (UDL) and Student Mobility. Based in the UK, she has contributed to national projects on equality and diversity and was Chief Executive of Skill - an NGO leading on further and higher education policy on disability, and developing disability discrimination and equality legislation.

Dr. Matjaž Debevc je izredni profesor na Inštitutu za medijske komunikacije, UM FERI. Deluje kot koordinator ekspertne skupine za dostopnost Svetovne zveze gluhih in v okviru SIST kot član delovnih teles za standardizacijo ITU in ISO. Poleg tega deluje kot ocenjevalec evropskih in nacionalnih projektov ter kot ocenjevalec za NAKVIS. Njegovo področje raziskovanja so dostopnost, komunikacija  človek-računalnik, avdio-video tehnologije, e-izobraževanje in telekomunikacije. Je prejemnik evropskih in nacionalnih nagrad za delo na področju dostopnosti. 

Alenka Gajšt je strokovna sodelavka Društva študentov invalidov Slovenije. Je tudi sama slabovidna, zato se še toliko bolj zaveda pomena dostopnih digitalnih informacij. Je avtorica priporočil o dostopnih študijskih gradivih, ki so nastala v projektu Prava smer in so dostopna na spletni strani društva

opombe

 • Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
 • Dogodek bo potekal na daljavo s pomočjo orodja Microsoft Teams. 
 • Prijavljeni udeleženci bodo dan pred dogodkom prejeli opomnik s povezavo do srečanja.
 • Delavnica Approaches to reasonable accommodations for disabled students and how we can support student achievement bo potekala v angleškem jeziku. Prevajanje ne bo zagotovljeno.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Natalijo Špur: natalija.spur@um.si
1448
0
2
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava