Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Vrednotenje raziskovalnega dela: v iskanju ravnovesja med kvantitativnimi in kvalitativnimi merili

 • izvajalec

  Rektorska konferenca Republike Slovenije

 • institucija

  UM, UL, UP in UNG

 • izvajalec

  Rektorska konferenca Republike Slovenije

 • trajanje

  od 9.00 do 14.15 ure

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Vabimo vas na nacionalno konferenco na področju kakovosti v visokem šolstvu v organizaciji Rektorske konference Republike Slovenije z naslovom Vrednotenje raziskovalnega dela: v iskanju ravnovesja med kvantitativnimi in kvalitativnimi merili. Vabljeni zaposleni in študentje slovenskih univerz in drugih visokošolskih zavodov ter druga zainteresirana javnost, ki soustvarjate slovenski in mednarodni visokošolski prostor.
  Prof. dr. Zdravko Kačič, Predsednik Rektorske konference Republike Slovenije

  Prosimo vas, da ob prijavi na dogodek izberete tudi delavnico, ki se je boste udeležili (izberi sklop).
 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 22.10.2021

 • Ura: 09:00

 • Rok prijave: 21.10.2021

 • Prostor: na daljavo - MS Teams

 • Naslov:

 • 37 prostih mest od 180

Izberi sklop:

vsebina

Kljub splošno priznani akademski svobodi se v svetu vse več govori o uspešnosti raziskav, ki so podprte z javnim denarjem. Visoko šolstvo in raziskave sta del današnjega konkurenčnega sveta in javnost pričakuje odgovore o tem, ali se raziskave »izplačajo«. Zato je javno financiranje akademskih raziskav vse bolj odvisno od presoje njihove uspešnosti. To omejuje svobodo raziskovalcev pri odločanju, na katere teme se bodo pri svojem delu osredotočili in kje bodo objavljali svoje znanstvene publikacije. Posledično tako imenovano "novo javno upravljanje" (ang. new public management) zahteva, da se znanstvenike spremlja kot druge zaposlene v javnem sektorju in da morajo ti vse bolj tekmovati za financiranje svojih raziskav z znanstveniki z drugih znanstvenih področij. To zahteva določeno obliko ocene uspešnosti raziskav.

9.00–9.45         Pozdravni nagovori:

- prof. dr. Zdravko Kačič (rektor Univerze v Mariboru)

- prof. dr. Simona Kustec (Ministrica za izobraževanje, znanost in šport)

- izr. prof. dr. Robert Repnik (direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS)

- prof. dr. Franci Demšar (direktor Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS)

9.45–11.15       Panel z vabljenimi govorci:

(moderatorka: prof. dr. Janja Hojnik, Univerza v Mariboru)

- prof. dr. James Wilsdon (University of Sheffield, Združeno kraljestvo): From responsible metrics to responsible research assessment: progress, obstacles and the way ahead

- prof. dr. Ludo Waltman (CWTS in Leiden University, Nizozemska): Responsible research assessment: Experiences from the Netherlands

11.15–11.30      Odmor

11.30–13.30      Paralelne delavnice:

Delavnica A: Iskanje ravnotežja med pedagoškimi in raziskovalnimi kazalniki vrednotenja dela visokošolskih učiteljev

Moderator: prof. dr. Tomaž Deželan (Univerza v Ljubljani)

Izvajalci: prof. dr. Damjana Rozman, prof. dr. Miha Škerlavaj, prof. dr. Janez Vogrinc (vsi Univerza v Ljubljani)

Delavnica B: Odprta znanost - potrebne strukturne spremembe

Moderator: prof. dr. Jozsef Györkös (Univerza v Mariboru)

Izvajalki: Mojca Kotar (Univerza v Ljubljani), dr. Ana Slavec (Eurodoc ambasadorka odprte znanosti v Sloveniji)

Delavnica C: Ocenjevanje znanosti v Evropi: primera Evropskega znanstvenega sveta in Švicarske znanstvene fundacije

Moderator: prof. dr. Gvido Bratina (Univerza v Novi Gorici)

Izvajalca: dr. Ahmad Zein Assi (Swiss National Science Foundation), dr. Andreja Umek Venturini (Direktorat za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

Delavnica D: Ali so pravila igre res enaka za vse? Vrednotenje raziskovanja na primeru humanističnih ved ter računalništva in informatike

Moderator: prof. dr. Andrej Brodnik (Univerza na Primorskem)

Izvajalci: izr. prof. dr. Gregor Pobežin, izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, izr. prof. dr. Marko Tkalčič, izr. prof. dr. Matjaž Kljun, doc. dr. Klen Čopič Pucihar (vsi Univerza na Primorskem)

13.30–13.45      Odmor

13.45–14.15      Poročila z delavnic in zaključne misli Moderatorji delavnic

cilji

Cilj nacionalne konference RK RS 2021 je preučiti dobre prakse na področju iskanja ravnotežja med kvalitativnimi in kvantitativnimi merili za vrednotenje uspešnosti raziskovalnega dela z namenom, da bi to delo imelo večji pomen za naravo, družbo in posameznike v njej ter da bi bili raziskovalci bolj zadovoljni pri in s svojim delom.

izvajalec

Prof. dr. James Wilsdon, prof. dr. Ludo Waltman, prof. dr. Damjana Rozman, prof. dr. Miha Škerlavaj, prof. dr. Janez Vogrinc, Mojca Kotar, dr. Ana Slavec, dr. Ahmad Zein Assi, dr. Andreja Umek Venturini, izr. prof. dr. Gregor Pobežin, izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, izr. prof. dr. Marko Tkalčič, izr. prof. dr. Matjaž Kljun, doc. dr. Klen Čopič Pucihar.

opombe

Prosimo vas, da ob prijavi na dogodek izberete tudi delavnico, ki se je boste udeležili (izberi sklop).
Potrdilo o udeležbi bo po elektronski pošti poslano samo tistim, ki se bodo na dogodek prijavili - s klikom na "prijava za zaposlene in študente" oziroma "prijava za zunanje udeležence". Zunanji udeleženci morajo ob prijavi obvezno vpisati ime, priimek in elektronsko pošto.
Konferenca bo potekala na daljavo s pomočjo orodja MS Teams. Prijavljeni bodo dan pred dogodkom prejeli elektronsko sporočilo z neposrednimi povezavami na vse posamezne delavnice, s čimer bo omogočeno tudi »prehajanje« med posameznimi delavnicami. Dostop je možen s programom MS Teams ali neposredno z brskalnikoma MS Edge in Google Chrome.
Delovna jezika konference sta slovenski in angleški. Prevajanje ne bo zagotovljeno.
Dodatne informacije:
- Danilo Majcen: danilo.majcen@um.si, tel. št.: 02 23 55 226
- Joanna Tekavc: joanna.tekavc@um.si, tel. št.: 02 23 55 260
- Katja Breznik: katja.breznik@um.si, tel. št.: 02 23 55 222

1428
2
2
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava