Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Projektno osnovano učenje (Project Based Learning)

 • izvajalec

  red. prof. dr. Marjan Krašna

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  red. prof. dr. Marjan Krašna

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Živimo v času stalnih in hitrih sprememb. Tehnologija nas je "zasužnjila" do te mere, da je  postala podaljšek našega telesa. Hitrost sprejemanja informacij vpliva na spremenjeno dojemanje časa in zmanjšuje potrpežljivost, kar se pozna tudi pri izobraževanju, kjer moramo ubrati drugačne pristope, da uspemo motivirati učeče, ki imajo ob vseh drugih opravilih vedno manj časa. Projektno osnovan pouk ima pozitiven vpliv na motivacijo za učenje. Ta pristop omogoča, da osmislimo pridobivanje kompetenc. Dobre rezultate lahko dosežemo tudi z uporabo sprotnega učenja (just-in-time). Za uspešno izvedbo je potrebno izbrati takšen projekt, da ga je mogoče nadgrajevati in izboljšati, učeči pa morajo vedeti, da bo to potekalo skozi daljše časovno obdobje in predvideti končni rezultat.
 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 26.02.2021

 • Ura: 11:30

 • Rok prijave: 25.02.2021

 • Prostor: na daljavo - MS Teams

 • Naslov:

 • 7 prostih mest od 60

vsebina

- Uvod v projektno osnovano učenje (PBL – Project Based Learning)

- Priprava na PBL

- Izvedba PBL

- Zagotavljanje kakovosti

- Sklepna razmišljanja

cilji

- Seznanitev s PBL

- Razumevanje možnosti izvedbe PBL

- Kritika PBL

izvajalec