Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Nadaljevalna delavnica o slovničnih in pravopisnih pravilih

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • trajanje

  3 šolske ure

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Po zaključenem institucionalnem šolanju se vsi srečujemo s pisanjem različnih besedil. Čeprav od nas pričakujejo tudi tovrstno usposobljenost, se mnogi od mature s pravopisom in slovnico niso več srečevali. Vmes so jim – navadno – pomagali lektorji. Vendar pa so prav to znanja, ki naj bi jih izobraženec obvladal sam – brez lektorja.
 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 14.10.2019

 • Ura: 13:00

 • Rok prijave: 13.10.2019

 • Prostor: dvorana Borisa Podrecce

 • Naslov: Slomškov trg 15, Maribor

 • 19 prostih mest od 50

vsebina

Opozorili bomo na zahtevnejša pravopisna pravila, vezana na veliko/malo začetnico, ločila, pisanje skupaj/narazen, najpogostejše napake, pri tem pa izhajali iz konkretnih primerov; na oblikoslovne težave (sklanjanje težjih primerov), skladenjske težave (besedni red, zapletene povedi), besedje (stilno zaznamovano, prevzeto ...), stilistične težave ... Predstavili bomo tudi (zlasti) spletno dostopne jezikovne vire, ki nam pomagajo reševati jezikovne zagate.

cilji

Usposobiti kandidate za pisanje slovnično in pravopisno ustreznih besedil s poudarkom na zahtevnejših primerih, pri čemer bomo izhajali iz konkretnih primerov (objave v različnih medijih, magistrskih delih …). Ustrezno jezikovno urejeno besedilo je namreč dobra vstopnica tudi v poslovnem svetu!

izvajalec

Izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert je jezikoslovka, predavateljica za sodobni slovenski jezik na Oddelku za prevodoslovje na FF UM. V raziskavah se posveča kulturi govora v medijih (radio, film, gledališče), vplivu neknjižnega pogovornega jezika, narečij in prevzetega besedja na jezik medijev. Je avtorica znanstvenih monografij Kultura govora na Radiu Maribor (2005), Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru (2013) in soavtorica z dr. Koletnik Non-Standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture (2018). Predava tudi na FERI UM in na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu. Teoretično znanje že mnoga leta preizkuša v praksi, ga prenaša v prakso, in sicer z lektoriranjem strokovnih priročnikov, učbenikov, znanstvenih monografij ... Bibliografija COBISS: http://izumbib.izum.si/bibliografije/y20181207131725-a47407971.html.

Izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes je izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Ukvarja se z vprašanji slovenske dialektologije s poudarkom na fonetičnih in fonoloških raziskavah, v zadnjem obdobju pa se posveča predvsem vprašanjem jezikovne kulture in socialnozvrstnim jezikovnim raziskavam govorice mladostnikov. Je avtorica ali soavtorica treh znanstvenih monografij: Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora, Instrumentalno-slušna analiza (2004), Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi (2014) in v soavtorstvu Slovensko ali knjižno – kako je prav? (2015). Kot gostujoča predavateljica v okviru programa Erasmus je predavala na univerzah v Bielsko-Białi, Celovcu in Pragi. Bibliografija COBISS: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20181207131633-A4646499.html.
1276
0
0
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava