Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Zaposlitev s plačanim doktorskim študijem za sodelovanje pri raziskovalnem delu, »Listina&Kodeks«, EURAXESS

 • izvajalec

  Matejka Ahčin, Petra Tramte, mag. Robert Marinšek

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  Matejka Ahčin, Petra Tramte, mag. Robert Marinšek

 • trajanje

  Od 10.00 do 12.15 ure

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS ter Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, informativni dan o možnostih financiranja doktorskega študija med zaposlitvijo z namenom usposabljanja za raziskovalno delo. Ob tem bodo predstavljene pomembnejše informacije najavljenega Javnega razpisa za zaposlitev raziskovalcev  na začetku kariere do doktorata znanosti za leto 2018 ter vidik Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev. Predstavljen bo tudi EURAXESS, pan-evropska iniciativa, ki deluje pod okriljem Evropske komisije, namenjena podpori mobilnim raziskovalcem (iskanje zaposlitev, objava profesionalnih življenjepisov v bazo, pridobitev informacij o vizah, delovnih dovoljenjih itn.).
 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 14.06.2018

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 13.06.2018

 • Prostor: dvorana Severni stolp

 • Naslov: Slomškov trg 15, Maribor

 • 8 prostih mest od 30

vsebina

10:00 – 10:45 Program »Mladi raziskovalci«, prijava na javni razpis Univerze v Mariboru: ga. Matejka Ahčin, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

10:45 – 11:30 Program Evropske unije, Obzorje 2020, Marie Skłodowska-Curie: ga. Petra Tramte, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

11:30 –11:45  Evropska Listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Listina&Kodeks): ga. Petra Tramte, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

11:45 – 12:15 EURAXESS: prosta delovna mesta, storitve mednarodne mobilnosti, geografska mreža povezav: mag. Robert Marinšek, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
126
0
0
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava