Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Kako bomo poučevali generacijo Y?

 • izvajalec

  mag. Mitja Jermol, doc. dr. Bojan Musil, Jurij Krpan, prof. dr. Marjan Krašna

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  mag. Mitja Jermol, doc. dr. Bojan Musil, Jurij Krpan, prof. dr. Marjan Krašna

 • trajanje

  4 ure

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Obstoječi sistem izobraževanja je človeštvo razvilo v 17. stoletju. Izobraževanje in poučevanje danes prinašata popolnoma nove izzive za katere pa izobraževalne strukture niso ustrezno oblikovane. Novi modeli, pristopi in načini izobraževanja, ki so podprti s tehnologijami postavljajo v središče učečega se posameznika (Student Centered Learning). Zaradi tega se korenito spreminjajo vloge, strukture in pristopi v izobraževanju.
 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 17.05.2018

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 16.05.2018

 • Prostor: Dvorana Frana Miklošiča

 • Naslov: Slomškov trg 15, Maribor

 • 35 prostih mest od 80

vsebina

10.00-10.45

Delavnica 1 - mag. Mitja Jermol, Institut Jožef Stefan

- pregled trendov v svetu

- odprto, transparentno, fleksibilno izobraževanje

- novi pedagoški in didaktični modeli

- prikaz nekaterih tehnoloških rešitev

10.45-11.30

Digitalni domorodci, digitalni migranti in selfiji nekje vmes? - doc. dr. Bojan Musil, Univerza v Mariboru

- Kako se v (popularni) strokovni literaturi razlikujejo generacije "digitalnih domorodcev" od generacij "digitalnih migrantov"?

- Kakšne so bistvene psihološke značilnosti uporabe IKT?

- Kaj nam o ljudeh povedo selfiji (sebki) in ali lahko iz njih izpeljemo pomembne zaključke glede sodobnega sveta in posledično tudi sodobnega poučevanja?

11.30-11.45

Odmor

11.45-12.30

 

 

Sodobna raziskovalna umetnost in raziskovalno učenje - Jurij Krpan, Galerija Kapelica

S slikovnim materialom podprta predstavitev sodobne raziskovalne umetnosti in raziskovalnega učenja s pomočjo katerega predstavljamo vrednote sodelovanja, skupnega ustvarjanja, intuitivnega raziskovanja, predvsem pa užitka v učenju in prenašanju znanja. Učenje je nagrajevano s certificiranjem z uporabo tehnologije blockchain (veriženje blokov) in s spodbujanjem lastništva znanja, aktivnosti in certifikati s pomočjo umetne inteligence.

12.30-13.15

Aktiviranje učečih z uporabo kooperativnih didaktičnih strategij - prof. dr. Marjan Krašna, Univerza v Mariboru

-uporaba orodij za skupinsko delo

-uporaba orodij za iskanje skupnih terminov

-kritična presoja vsebin in evalvacija rezultatov

-predstavitve izdelkov

13.15-13.20

Odmor

13.20-14.00

Zaključne misli, priporočila in odgovori na vprašanja udeležencev

mag. Mitja Jermol, doc. dr. Bojan Musil, Jurij Krpan, prof. dr. Marjan Krašna

cilji

- Prikazati trenutne trende v svetu na področju izobraževanja s poudarkom na visokem šolstvu

- Poudariti pomen fleksibilnosti in odprtosti

- Predstaviti spreminjajoče se vloge učitelja, institucije, organiziranosti in politik

- Prikazati nekatere tehnologije

izvajalec

Mag. Mitja Jermol je vodja UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje ter vodja Centra za prenos znanj iz informacijskih tehnologij na Institutu Jožef Stefan. Center vodi in upravlja s svetovno uspešnim spletnim portalom za odprta znanstvena video predavanja http://videolectures.net. Raziskovalno se ukvarja z aplikacijami umetne intelligence na področja poslovne intelligence, personalizacije učenja, pametnih mest in tovarn prihodnosti.
Doc. dr. Bojan Musil je visokošolski učitelj in raziskovalec na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, član Centra za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost (CePSI) omenjenega oddelka, ki raziskovalno sodeluje tudi s Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Njegovo osnovno raziskovalno področje je sociana psihologija, konkretneje pa tematike medkulturnih študij vrednot in vrednotnih orientacij, osebnostnih konceptov, zdravja, mladine, izobraževanja in psiholoških vidikov uporabe informacijskih tehnologij.
Jurij Krpan je umetniški vodja Galerije Kapelica, ob kateri delujeta na Zavodu Kersnikova v Ljubljani še laboratorij za mehatroniko Rampa in Laboratorij za umetniško raziskovanje živih sistemov Rampa. V okviru obeh laboratorijev izvaja izobraževalne dejavnosti in v okviru tematskih delavnic omogoča aktivni stik z novimi tehnologijami.
Dr. Marjan Krašna je redni profesor za didaktiko IKT na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Vse od začetka delovanja na izobraževanju (1998) se ukvarja z multimedijo, IKT in e-gradivi. Sodeloval je pri več projektih razvoja e-gradiv za osnovno in srednjo šolo. Bil je član komisije za kakovost e-gradiv. Sedaj je koordinator projekta PIKT.UM (PedagoškiIKTnaUM) za Filozofsko fakulteto, kjer želijo izboljšati uporabo IKT v izobraževanju med študenti pedagoških študijskih smeri.

opombe

Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
111
0
0
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava