Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  S skupnimi močmi za boljši jezik

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • trajanje

  3 šolske ure

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Na delavnici boste obnovili znanje osnovnih slovničnih pravil, ponovili pravopisna pravila ter nadgradili znanje z zahtevnejšimi primeri.
 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 17.04.2018

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 15.04.2018

 • Prostor: Dvorana Frana Miklošiča

 • Naslov: Slomškov trg 15, Maribor

 • 62 prostih mest od 100

vsebina

- Primeri jezikovnih napak iz prakse

- Utemeljitve popravkov napak s pomočjo jezikovnih (e-)priročnikov

- Smernice za obvladovanje pravopisnih težav

- Smernice za obvladovanje slovničnih težav

cilji

Udeleženci bodo:

- ponovili osnovna pravopisna pravila (vejica, vezaj, pomišljaj, presledki, velika/mala začetnica …) in znanje nadgradili z zahtevejšimi primeri;

- ponovili osnovna slovnična pravila (skladenjska, oblikoslovna pravila …) in znanje nadgradili z zahtevejšimi primeri.

izvajalec

Dr. Alenka Valh Lopert je izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete UM. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji slovenskega jezika v medijih, in sicer radia, filma in gledališča, z vplivom neknjižnega pogovornega jezika na knjižnega, rabi (nepotrebnega) prevzetega besedja, s sociolingvističnim vprašanjem jezika in spola ter jezika in identite; teoretično znanje že vrsto let povezuje tudi z lektorskimi izkušnjami.

Dr. Melita Zemljak Jontes je izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete UM. Ukvarja se z vprašanji slovenske dialektologije s poudarkom na fonetičnih in fonoloških raziskavah, v zadnjem obdobju pa se posveča predvsem vprašanjem jezikovne kulture in socialnozvrstnim jezikovnim raziskavam govorice mladostnikov.

109
0
2
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava