Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUKum - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Odprto, pregledno, na dosežkih temelječe zaposlovanje raziskovalcev

 • izvajalec

  mag. Brigita Krsnik Horvat

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  mag. Brigita Krsnik Horvat

 • trajanje

  45 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Odprto, pregledno, na dosežkih temelječe zaposlovanje je del intenzivnega procesa implementacije Kadrovske strategije za raziskovalce ("Listine in Kodeksa"), ki ga oblikuje in nadzira Evropska komisija v sodelovanju z izbranimi evalvatorji. Seznanili se bomo s smernicami Evropske komisije, ključnimi internimi predpisi Univerze v Mariboru, vlogo portala EURAXESS in njegovo uporabo.
 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 15.03.2018

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 14.03.2018

 • Prostor: Dvorana Borisa Podrecce

 • Naslov: Slomškov trg 15, Maribor

 • 36 prostih mest od 50

vsebina

-Kadrovska strategija za raziskovalce

-Politika odprtega in preglednega zaposlovanja raziskovalcev, ki temelji na dosežkih

-Navodila o odprtem, preglednem, na dosežkih temelječem zaposlovanju raziskovalcev na Univerzi v Mariboru,

-EURAXESS - raziskovalci v gibanju (objava prostih delovnih mest za raziskovalce)

cilji

Spoznavanje smernic in navodil odprtega, preglednega na dosežkih temelječega zaposlovanja z uporabo EURAXESS portala namenjeno predvsem zaposlenim kadrovskih služb in drugim zaposlenim UM.

izvajalec

Brigita Krsnik Horvat je magistrica splošnega kadrovskega managementa in vodja Službe za podporo raziskovalcem in projektom Univerze v Mariboru. Koordinira dejavnosti implementacije načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa pri zaposlovanju raziskovalcev pri Univerzi v Mariboru (Listine in Kodeksa). V letih med 2014 in 2016 je sodelovala kot zunanji evalvator (peer reviewer) visokošolskih institucij Velike Britanije na zgoraj omenjenem področju.

106
0
0
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava