Izvedene delavnice (do 1.9.2016)

​​​​​​​​​​​

 IZOBRAŽEVANJA IZPOPOLNI UM

22. 01. 2015-22. 01. 2015
red. prof. dr. Damijan Mumel
Slomškov trg 15, Rektorat UM, Severni stolp
28. 01. 2015-28. 01. 2015
Izr. prof. dr. Branko Lobnikar
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Borisa Podrecce
5. 02. 2015-5. 02. 2015
Izr. prof. dr. Andrej Šorgo
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Borisa Podrecce
10. 02. 2015-10. 02. 2015
Izr. prof. dr. Branko Lobnikar
Slomškov trg 15, Rektorat UM, Dvorana Borisa Podrecce
26. 02. 2015-26. 02. 2015
Bojan Oštir in Jerneja Grašič
UKM, računalniška učilnica Brede Filo
27. 03. 2015-27. 03. 2015
Doc. dr. Katja Košir
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Antona Trstenjaka
11. 03. 2015-11. 03. 2015
Prof. dr. Damijan Mumel
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Borisa Podrecce
26. 03. 2015-26. 03. 2015
Mag. Dunja Legat in Bernarda Korez
Univerzitetna knjižnica Maribor, Učilnica Brede Filo
19. 03. 2015-19. 03. 2015
Izr. prof. dr. Branko Lobnikar
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Frana Miklošiča
12. 03. 2015-12. 03. 2015
Mag. Robert Marinšek in Maja Godejša
Slomškov trg 15, Rektorat, dvorana Severni stolp
2. 04. 2015-2. 04. 2015
Dr. Marko Kežmah
Slomškov trg 15, Rektorat, dvorana Južni stolp
23. 04. 2015
dr. Marko Kežmah
Rektorat, dvorana Južni stolp, Slomškov trg 15
16. 04. 2015
Danilo Majcen
Rektorat UM, Slomškov trg 15
7. 05. 2015
dr. Marko Kežmah
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Južni stolp
13. 05. 2015
dr. Marko Kežmah
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Južni stolp
15. 05. 2015
dr. Marko Ivanišin
Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Severni stolp
21. 05. 2015
Bojan Oštir in Jerneja Grašič
UKM, računalniška učilnica Brede Filo
5. 06. 2015
prof. Koen Goethals
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Borisa Podrecce
doc. dr. Andrej Naterer in Mojca Marič
Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Severni stolp
16. 06. 2015
red. prof. dr. Marjan Mernik
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Borisa Podrecce
16. 06. 2015
izr. prof. dr. Michelle Gadpaille
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Borisa Podrecce
24. 06. 2015
Lidija Gregorec
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Borisa Podrecce
21. 09. 2015
dr. Marko Kežmah
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Južni stolp
14. 09. 2015
asist. dr. Andreja Špernjak
Rektorat, Slomškov trg 15
16. 09. 2015
Danilo Majcen
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Antona Trstenjaka
1. 09. 2015-30. 09. 2015
RCUM
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Južni stolp
15. 10. 2015
Danilo Majcen
Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, Maribor
20. 10. 2015
Izr. prof. dr. Andrej Šorgo
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Antona Trstenjaka
19. 10. 2015
mag. Borut Golob, viš. pred.
Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, Maribor
26. 10. 2015
mag. Borut Golob, viš. pred.
Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, maribor
6. 11. 2015
doc. dr. Andrej Naterer in Mojca Marič
Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Severni stolp
19. 11. 2015
Jerneja Grašič
Univerzitetna knjižnica Maribor, Učilnica Brede Filo
16. 12. 2015
Mladen Kraljić
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Antona Trstenjaka
16. 12. 2015
Mladen Kraljić
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Antona Trstenjaka
26. 11. 2015
izr. prof. dr. Barbara Šteh
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Antona Trstenjaka
9. 12. 2015
Dr. Andreja Špernjak
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Južni stolp
10. 12. 2015
Izr. prof. dr. Borut Holcman
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Antona Trstenjaka
8. 01. 2016-29. 01. 2016
Dr. Marko Kežmah
Slomškov trg 15, Maribor
29. 01. 2016
Izr. prof. dr. Martina Repas
Slomškov trg 15, Podreccina dvorana, Maribor
12. 01. 2016
Miloš Petrovič in Jerneja Grašič
Mladinska ulica 9, Maribor
22. 02. 2016
Izr. prof. dr. Lidija Fras Zemljič in izr. prof. dr. Iztok Palčič
Rektort UM, Slomškov trg 15, Maribor, dvorana Južni stolp
11. 02. 2016
Izr. prof. dr. Branko Lobnikar
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, predavalnica A-205, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
17. 02. 2016
Dr. Tjaša Štrukelj
Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Podreccina dvorana
13. 04. 2016
Prof. dr. Manja Klemenčič, UNIVERZA HARVARD
Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Velika dvorana
30. 03. 2016
Red. prof. dr. Vesna Kranjc
Rektort UM, Slomškov trg 15, Maribor, Podreccina dvorana
23. 03. 2016
Dr. Izidor Golob
Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Podreccina dvorana
18. 03. 2016
​Prof. dr. Melita Kovačević
Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Podreccina dvorana
18. 04. 2016
Doc. dr. Neva Čebron
Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Podreccina dvorana
21. 04. 2016
Danilo Majcen
Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, Celje
11. 05. 2016
prof. Rufus Gouws
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Borisa Podrecce
25. 05. 2016
Dr. Simona Sternad Zabukovšek in mag. Zdenko Deželak.
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Borisa Podrecce
8. 06. 2016
Red. prof. dr. Bojan Dobovšek
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Borisa Podrecce
22. 05. 2016
mag. Robert Marinšek in mag. Brigita Krsnik Horvat
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Borisa Podrecce
29. 06. 2016
Red. prof. dr. Pavel Skok
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Borisa Podrecce
13. 06. 2016-27. 06. 2016
Dr. Marko Kežmah
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Računalniška učilnica, Pivola 10, Hoče

 DELAVNICE »INTERNACIONALIZACIJA - STEBER RAZVOJA NA UNIVERZI V MARIBORU«

2. 06. 2014-3. 06. 2014
Izvajalec: dr. Declan Kenney
Slomškov trg 15 Rektorat, dvorana severni stolp
27. 05. 2014-29. 05. 2014
Izvajalci: sodelavci UKM
Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna 10 računalniška učilnica Brede Filo
6. 03. 2014-7. 03. 2014
Izvajalec: dr. Frank McMahon
Slomškov trg 15 Rektorat
26. 05. 2014-30. 05. 2014
EPF, Razlagova 20 in Razlagova 14
11. 06. 2014-15. 06. 2014
Pohorska kavarna Maribor Ob ribniku 1, 2000 Maribor, Maribor
3. 06. 2014-12. 06. 2014
Rektorat Univerze v Mariboru, dvorana Frana Miklošiča
17. 06. 2014-19. 06. 2014
FZV, Sejna soba
1. 09. 2014-2. 09. 2014
Pravna fakulteta UM
1. 09. 2014-3. 09. 2014
Filozofska fakulteta
13. 10. 2014-17. 10. 2014
Slomškov trg 15, Rektorat UM
13. 10. 2014-17. 10. 2014
Slomškov trg 15, Rektorat UM
3. 11. 2014-4. 11. 2014
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Antona Trstenjaka
3. 11. 2014-5. 11. 2014
Slomškov trg 15, Rektorat UM
11. 11. 2014-12. 11. 2014
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Frana Miklošiča
12. 01. 2015-16. 01. 2015
Fakulteta za strojništvo, B-304
12. 02. 2015-13. 02. 2015
FKBV, predavalnica Auditorim Magnum
16. 03. 2015-18. 03. 2015
Slomškov trg 15, Rektorat UM
2. 03. 2015-6. 03. 2015
Fakulteta za strojništvo, B-304
30. 03. 2015-31. 03. 2015
MMag. Sigrid Maxl-Studler in Branko Žunec
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Borisa Podrecce
8. 04. 2015
Dalibor Drljača
Univerza v Mariboru (rektorat), Slomškov trg 15, dvorana Antona Trstenjaka
14. 04. 2015
Petra Tramte, dr. Radojka Verčko, mag. Dunja Legat, doc. dr. Janez Štebe, Bernarda Korez
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Frana Miklošiča
22. 04. 2015
Ana Grdović, Mojca Boc, Manda Japunčić
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Borisa Podrecce
15. 04. 2015
Dr. Andreja Umek, dr. Marko Grobelnik, dr. Anton Habjanič, Gianni D'Errico
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Borisa Podrecce
20. 04. 2015-22. 04. 2015
Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Severni stolp
14. 05. 2015-15. 05. 2015
Prof. dr. Tauno Kekäle, Rektor, Univerza v Vaasi, Finska; Anthony F. Camillieri, KIC; Dolores Rožan, BMC International; Dr. Matyas Szabo, CEU
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Borisa Podrecce
22. 06. 2015
Dr. Isabelle Halleux, Univerza Liège, Belgija
Rektorat, Slomškov trg 15, dvorana Borisa Podrecce

 DELAVNICE ZAPOSLENI

30. 06. 2014-30. 06. 2014
Izvajalka: mag. Brigita Krsnik Horvat
dvorana Borisa Podrecce Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15 (pri vhodu levo)
27. 06. 2014
dr. Metka Zorič Venuti
Rektorat, Slomškov trg 15
8. 09. 2014-8. 09. 2014
RCUM
Rektorat, Slomškov trg 15
16. 09. 2014-15. 10. 2014
RCUM
Rektorat, Slomškov trg 15
15. 10. 2014
izr. prof. dr. Branko Lobnikar
Slomškov trg 15, Rektorat UM, dvorana Frana Miklošiča
2. 02. 2015-11. 02. 2015
RCUM
Slomškov trg 15, Rektorat UM
Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava