Dr. Frank McMahon

mc.png

Dr. Frank McMahon je bil rojen v Dublinu in že več kot 30 let dela na področju visokega šolstva, kot predavatelj, dekan, namestnik direktorja, direktor katedre, kot vodja oddelka za akademske zadeve v Tehnološkem institutu v Dublinu (Dublin Institute of Technology, DIT), največjem visokošolskem institutu na Irskem. Svoje delovne izkušnje je pridobil pretežno na Irskem ter v času triletnega mandata kot dekan na Bulawayo Polytechnic, Zimbabwe. Doktorski študij s področja izobraževanja je dokončal na Univerzi v Sheffield. Delal je kot zunanji evalvator na petih univerzah (štirih v Veliki Britaniji in eni v Hong Kongu) in v treh indijskih institutih. Večkrat je vodil akreditacijski odbor Nizozemskih strokovnih univerz in je član Nacionalnega bolonjskega odbora Republike Irske.

 

 

 

Najpomembnejše funkcije na področju zagotavljanja kakovosti: 

  • Vodja Oddelka za akademske zadeve (vključujoč zagotavljanje kakovosti), Dublin Institute of Technology (DIT), 2000 – 2010,
  • Direktor akademskega odbora za zagotavljanje kakovosti, DIT, 2000 – 2010.
  • Ustanovni član in predsednik Irske mreže kakovosti v visokem šolstvu, 2006 – 2007,
  • Vabljeni govornik na konferenci OECD, Istanbul, na temo Pobude za upravljanje z namenom zagotavljanja kvalitete učenja, 2009.
  • Član Irskega nacionalnega bolonjskega odbora, 2000 – 2010
  • Član posvetovalnega odbora NQAI 2001 – 2010
  • Eden izmed šestih bolonjskih ekspertov na Irskem, 2007 – 2011
  • Predsednik akreditacijskih komisij v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, na Kitajskem, v Indiji, Egiptu in na Irskem.

  

DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (DIT)

 

Dublin Institute of Technology (DIT) v Dublinu, Irska, je ena izmed največjih in najbolj inovativnih visokošolskih instituciji na Irskem. Kot celovita visokošolska institucija, ki podeljuje doktorate, DIT združuje akademsko odličnost tradicionalne univerze in strokovno, karierno naravnano učenje, ki pripravlja diplomante, da postanejo učinkoviti vodstveni kadri.

Ključne vrednote, ki jih odseva poslanstvo DIT, poudarjajo učenje orientirano k študentu, na uporabno znanje, strog proces odkrivanja in kritičnega postavljanja vprašanj ter podporo podjetništvu in raznolikosti.

 

Že več kot stoletje je DIT integralni del Irskega sistema visokega šolstva. V tem obdobju je nadaljeval prilagajanje in širitev svoje ponudbe in svojega poslanstva glede na širše družbene in ekonomske spremembe. Na DIT študira 22.000 študentov in dela več kot 2.000 članov akademskega in neakademskega osebja. Približno 20% študentov prihaja iz tujine, kar ustvarja raznoliko kulturno okolje, ki spodbuja poučevanje in raziskovanje. Skupnost, ki šteje več kot 800 študentov in članov osebja, je angažirana v reševanje izzivov enaindvajsetega stoletja in zagotavlja, da ima DIT ključno vlogo v procesu, da Irska postane družba temelječa na znanju. Akademsko osebje in študenti so se zavezali, da bodo prispevali k mednarodnemu znanju ter okrepili vloge Dublina na globalnem zemljevidu.

 

Značilen pedagoški in raziskovalni pristop

 

DIT ima poseben pristop k procesu poučevanja in učenja, kar je podprto z zavezanostjo k krepitvi kakovosti. DIT združuje učenje na osnovi prakse, raziskovanje na življenjskih primerih, prakse v gospodarstvu, prostovoljstvo, študij v tujini ter razvija interdisciplinarnost skozi modularni sistem študija. Diplomanti so pripravljeni nastopiti kot globalni posamezniki, zmožni odzivati se na potrebe mednarodnega okolja.

 

DIT namenja veliko pozornosti raziskovalnemu delu, ki je pomembno za nacionalni razvoj in mednarodno konkurenčnost. Zato se DIT osredotoča na reševanje problemov, družbeni ter tehnološki razvoj in inovacije, ki nadgrajuje človeško znanje in vplivajo na življenje posameznika. Raziskovalni proces poteka v dveh raziskovalnih institutih – in sicer institut za materiale in tehnologije Focas ter Institut za okoljske zdravstvene vede EHSI ter v 16 centrih, ki pokrivajo npr: zdravstvene in živilske vede, družbeni, ekonomski in poslovni razvoj, trajnost, informatiko in komunikacijske tehnologije, umetnost in medijske vede.


 

DIT je povezan z okoljem na lokalnem in globalnem nivoju ter uspešno sodeluje s svetovno priznanimi podjetji in univerzami. Poleg dvostranskih institucionalnih sodelovanj, je DIT član Evropskega združenja univerz (EUA) in Mednarodne mreže univerz (IAU).

 

Institut je lociran v Dublinu, ki je živahna evropska prestolnica polna kulturnega življenja z velikim številom mlade študentske populacije. Institut je trenutno lociran na 6 različnih lokacijah in se bo v naslednjih petih letih preselil v nov, izobraževalno-raziskovalni kampus v mestnem jedru. Novo visokošolsko središče bo postalo inovativni center za območje Dublina in bo združevalo izobraževalne, raziskovalne in zdravstvene objekte s skupnostjo podjetij in  podjetniškimi inkubatorji. Načrtuje se, da se bo DIT selil na novo lokacijo do leta 2015.

 


 Brez naslova.png

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava