Aktualna-usposabljanja2

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru je (kot del uresničevanja Strategije razvoja UM do leta 2020) v lanskem letu pričela intenzivno pripravljati izobraževanja za zaposlene, s poudarkom na poučevanju oziroma podpori visokošolskemu učnemu osebju in njihovemu didaktičnemu usposabljanju ter trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju univerze. Na izobraževanjih, se skladno z Erevanskim komunikejem posebej poudarjajo kakovost, pedagoške novosti ter pomen učenja in poučevanja, organizirani pa so tudi dogodki o vsebinah, ki jih zaposleni potrebujejo pri svojem delu.

Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi in tesnim sodelovanjem prispevali k celostnemu razvoju zaposlenih, s posebnim poudarkom na učenju in poučevanju, ter tako pomagali študentom, da bo njihova izkušnja v procesu izobraževanja čim bolj pozitivna.


prof. dr. Maja Rupnik
20.12.2018
Slomškov trg 15, Maribor
Prof. dr. Nataša Vaupotič in viš. predav. mag. Barbara Kegl
23.01.2019
Slomškov trg 15, Maribor
izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes
30.01.2019
Slomškov trg 15, Maribor
doc. dr. Miha Dvojmoč, pooblaščena oseba za varstvo podatkov Univerze v Mariboru
04.01.2019
FT UM, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice
07.01.2019
FL UM, Mariborska cesta 7, 3000 Celje
08.01.2019
FVV UM, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana
09.01.2019
FOV UM, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
Urednik strani:
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava