Aktualna-usposabljanja2

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru je (kot del uresničevanja Strategije razvoja UM do leta 2020) v lanskem letu pričela intenzivno pripravljati izobraževanja za zaposlene, s poudarkom na poučevanju oziroma podpori visokošolskemu učnemu osebju in njihovemu didaktičnemu usposabljanju ter trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju univerze. Na izobraževanjih, se skladno z Erevanskim komunikejem posebej poudarjajo kakovost, pedagoške novosti ter pomen učenja in poučevanja, organizirani pa so tudi dogodki o vsebinah, ki jih zaposleni potrebujejo pri svojem delu.

Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi in tesnim sodelovanjem prispevali k celostnemu razvoju zaposlenih, s posebnim poudarkom na učenju in poučevanju, ter tako pomagali študentom, da bo njihova izkušnja v procesu izobraževanja čim bolj pozitivna.


izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes
27.03.2019
Slomškov trg 15, Maribor
mag. Dunja Legat in Bernarda Korez
28.03.2019
Slomškov trg 15, Maribor
doc. dr. Milan Ojsteršek, Miloš Petrovič, Jerneja Grašič, Brina Klemenčič
03.04.2019
Slomškov trg 15, Maribor
11.04.2019
Slomškov trg 15, Maribor
18.04.2019
Slomškov trg 15, Maribor
19.04.2019
Slomškov trg 15, Maribor
25.04.2019
Slomškov trg 15, Maribor
26.04.2019
Slomškov trg 15, Maribor
29.03.2019
Koroška cesta 160, Maribor
Urednik strani:
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava