Aktualna izobraževanja

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​»Investiranje v znanje izplača najvišje obresti«. Benjamin Franklin


Univerza v Mariboru pripravlja izobraževanja za zaposlene »Izpopolni UM«, s poudarkom na inovativnem učenju in poučevanju oziroma podpori visokošolskim učiteljem in njihovemu didaktičnemu usposabljanju. Skladno z Erevanskim in Pariškim komunikejem so v ospredju visokošolska didaktika, pedagoška odličnost ter sodobne metode poučevanja, organizirane pa so tudi številne delavnice za prepoznavanje ključnih kompetenc zaposlenih pri svojem delu. Ker se zavedamo, kako pomembno je, da zaposleni in študenti pridobijo znanja in informacije delovanja po načelih trajnostne in družbeno odgovorne institucije, pripravljamo tudi dogodke s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

Izobraževanja izvajajo izkušeni visokošolski učitelji in sodelavci Univerze v Mariboru, pa tudi mednarodno priznani in kompetentni strokovnjaki iz drugih organizacij v Sloveniji in tujini, ki imajo bogate izkušnje in ustrezna strokovna znanja.

Prepričani smo, da bomo prispevali k vsestranskemu razvoju zaposlenih, sledili viziji Univerze v Mariboru in prispevali k povečanju kulture kakovosti univerze, posledično pa pomagali študentom pri njihovem študiju in delu, kot tudi zaposlenim, da bo njihova izkušnja v procesu neformalnega izobraževanja čim bolj pozitivna.

Udeležba na dogodkih za izboljšanje pedagoškega dela je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena s točkami. Podrobno točkovno vrednotenje.pdf

Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na dogodku v elektronski obliki.

Na dogodke se prijavite in odjavite z vašo digitalno identiteto. Kliknite na MOJE PRIJAVE

Vljudno vabljeni!


Danilo Majcen

vodja Službe za razvoj kariere zaposlenih

dodatne informacije: danilo.majcen@um.si ali izpopolni@um.si

02/23 55 226


 IZOBRAŽEVANJA IZPOPOLNI UM

Nacionalna konferenca na področju kakovosti v visokem šolstvu v organizaciji Rektorske konference Republike Slovenije
23.05.2019
Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava, Slovenija
28.05.2019
Slomškov trg 15, Maribor
29.05.2019
Slomškov trg 15, Maribor
05.06.2019
Slomškov trg 15, Maribor
Jadranka Jezeršek Turnes
19.06.2019
Slomškov trg 15, Maribor
doc. dr. Andraž Stožer
20.06.2019
Slomškov trg 15, Maribor
21.05.2019
Slomškov trg 15, Maribor
22.05.2019
Slomškov trg 15, Maribor
23.05.2019
Slomškov trg 15, Maribor

 ‭(Skrito)‬ Izobraževanja izpopolni UM

Trenutno ni razpisanih usposabljanj.
Urednik strani: Danilo Majcen
DODATNO
​​
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava