Svet za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza deluje po načelih trajnostne in družbeno odgovorne institucije. Pri tem upošteva okoljsko, gospodarsko, socialno, družbeno in etično dimenzijo trajnostnega razvoja ter načela in vsebine družbene odgovornosti iz standarda ISO 26000 (upravljanje organizacij, človekove pravice, delovna razmerja, naravno okolje, vprašanja odjemalcev/uporabnikov, pošteno poslovanje, vključevanje v družbeno skupnost in njen razvoj) in vse povezujoča pojma, ki sta soodvisnost in celovit pristop. 


Univerza v Mariboru omogoča zaposlenim in študentom, da razvijajo znanje, spretnosti in vrednote, ki jih potrebujejo za delovanje v skladu z načeli trajnostne in družbene odgovornsoti in da gradijo univerzo, lokalno in nacionalno skupnost ter mednarodno okolje v skladu s temi načeli. Seje TDOUM - mandat 2015-2019

Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava