Svet za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo

 

​​​​​​​​​​​​​

 Seje TDOUM - mandat 2015-2019

collapse 1. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (nov mandat)
Type TČ.1.0_VABILO na 1. sejo SvetaTDOUM (13. 11. 2015)
Type TČ.1.1_Predlog zapisa 9. seje Sveta za TDOUM (12. 2. 2015)
Type TČ.2.1_Predlog prioritet TDOUM 2016-2020 (12. 11. 2015)
Type TČ.2.2_Kazalniki kakovosti za spremljanje IZ in ZR dejavnosti UM
Type TČ.2.3a_Mednarodna prepoznavnost Univerze v Mariboru v sistemih razvrščanja univerz
Type TČ.2.3b_Questionnaire - Greenmetric UM 2015
Type TČ.2.4a_Analiza_izobraževanja_Izpopolni UM
Type TČ.2.4b_Projekt UE4SD
Type TČ.2.5_Anketni vprašalnik za študente o družbeni odgovornosti na UM
Type TČ.2.6_IRDO Kofereca 2016 (Koncept)
Type TČ.2.7a_Univerza v Mariboru, sporazum o sodelovanju z BD Sidro
Type TČ.2.7b_Drava povezuje
Type TČ.4.1_Univerza v Mariboru, sporazumi o sodelovanju z lokalnim okoljem
Type TČ.4.2_Seznam projektov Vzhodna.si
Type TČ.4.3_Seznam koordinatorjev Vzhodna.si
Type TČ.5.1_Delovne skupine za področja TDOUM (3. 11. 2015)
Type TČ.5.2_Kodeks etike UM predlog delovne skupine lektorirano
Type TČ.5.3_Zdravo delovno okolje na UM (september 2014)
Type TČ.5.4_Urbani vrtovi UM
Type TČ.5.7_Politika ravnanja z odpadki na UM (Osnutek)
Type TČ.5.8_Priporočila za energetsko varčno ravnanje na Rektoratu UM (Osnutek)
collapse 2. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.1.0_Vabilo na 2. sejo Strateškega sveta TDOUM
Type TČ.1.1_Predlog Zapisnika 1. seje Sveta TDOUM
Type TČ.3.1_Sporazumi o sodelovanju z lokalnim okoljem
Type TČ.4.1_Vzhodna.si (17.2.2016)
Type TČ.5.1_Rezultati ankete o TDOUM med zaposlenimi (2015)
Type TČ.6.1_Mednarodna konferenca DO in izzivi časa 2016
collapse 3. seja Sveta za trajnosto in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.1.0_Vabilo na 3. sejo Sveta TDOUM (10. 6. 2016)
Type TČ.1.1_Predlog Zapisnika 2. seje Sveta TDOUM (27. 2. 2016)
Type TČ.2.1_Uresničevnje Strategije razvoja in Načrta za izboljšanje delovanj
Type TČ.2.2_Načrt izboljšanja delovanja UM (sprejeli organi UM-2014)
Type TČ.2.3_Načrt izboljšanja delovanja UM (kakovost in vpetost v okolje-2016
Type TČ.2.4_Prioritete TDOUM 2016-2020 (12. 11. 2015)
Type TČ.3.1_Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih na Reltoratu UM
Type TČ.4.1_Etični kodeks studentov Medicinske fakultete Univerze v Mariboru
Type TČ.4.2_Kodeks vedenja študentov FVV
Type TČ.4.3_Etični kodeks studentov FOV
Type TČ.5.1_Predlog prostorskega načrta razvoja UM za razpravo na MOM
Type TČ.5.2_Predlog prostorskega načrta razvoja Melja
Type TČ.6.1_Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih na UM (2011-2015)
collapse 4. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.1.0_Vabilo na 4. sejo SvetaTDOUM (12_10_2016)
Type TČ.1.1_Zapisnik 3. seje Sveta TDOUM (10_6_2016)
Type TČ.2.1_Programa dela TDOU 2017-2020
Type TČ.2.2_Prioritete TDOU za leta 2017-2020
Type TČ.3.1_IT kot podpora razvoju kakovosti na UM
Type TČ.3.2_IT kot podpora razvoju kakovosti na UM
Type TČ.4.1_Socialno podjetništvo in vloga univerze (Tkalka-CAAP)
Type TČ.5.1_Prepoznavnost UM v mednarodnih sistemih razvrščanja
Type TČ.6.a1_Copernicus_alliance (Mader)
Type TČ.6.a2_Copernicus Alliance
Type TČ.6.a3_Projekt UE4SD
Type TČ.6.a4_UE4SD_Presentation
Type TČ.6.a5_12 ključnih za ITR
Type TČ.6.a6_UE4SD Press release 4 (Slo-prevod)
Type TČ.6.a7_UE4SD Press release 5 (Slo-prevod)
Type TČ.6.b1_IRDO_Mednarodna konferenca DO in izzivi časa 2016
Type TČ.6.c1_Izdaja trilogije knjig o družbeni odgovornosti
Type TČ.6.d1_Predstavitev knjige-Integral Green Slovenia-2016
collapse 5. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.1.0_Vabilo na 5. sejo Sveta TDOUM (12. 4. 2017)
Type TČ.1.1_Predlog-Zapisnik 4. seje Sveta TDOUM (12. 10. 2016)
Type TČ.2_Poročilo o delu Sveta TDOUM 2015-2017

 Seje TDOUM - arhiv

collapse 1. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.1_01_Vabilo
Type TČ.2_01_Trajnostna_kompetenca
Type TČ.2_02_Trajnostna_univerza_18_10_2011
Type TČ.2_03_Trajnostna_univerza_PRILOGA_1
Type TČ.2_04_Evropska_komisija_Kazipot
Type Zapisnik_prvega_sestanka_
collapse 2. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type Predlog_zapisnika_drugega_sestanka_Sveta_za_TDOUM_
Type TČ.1_01_Vabilo-2011_12_09
Type TČ.2_01_a_TRAJNOSTNA_IN_DRUŽBENO_ODGOVORNA_UNIVERZ
Type TČ.2_01_b_TRAJNOSTNA_IN_DRUŽBENO_ODGOVORNA_UNIVERZ
Type TČ.2_02_Trajnostna_kompetenca
Type TČ.2_03_Evropska_komisija_Kazipot
Type TČ.2_04_TR_UNIVERZA_14_11_2011
Type TČ.2_05_TDO_UM_Mulej_09_12_2012
Type TČ.3_01_Karta_Dole
Type TČ.3_02_Karta_Modraže
Type TČ.4_01_SEZNAM_MOŽNIH_KANDIDATOVT_V_KOMISIJI_ZA_TD
collapse 3. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TC_1_Predlog_zapisnika_drugega_sestanka_Sveta_za_T
Type TC_3_a_Poročilo_o_pripravi_in_javni_obravnavi_grad
Type TC_3_b_Pripombe_članic_UM_na_gradivo_TDOU
Type TC_4_Člani_Komisije_TDOU
Type TČ.2_OCENA
Type Vabilo_za_3_sejo_Sveta_za_TDO_UM_2012_04_26
collapse 4. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type Osnutek_zapisnika_skupnega_sestanka_Sveta_in_Komis
Type TČ.1_1_Osnutek_zapisnika_tretjega_sestanka_Sveta_z
Type TČ.1_2_Zapisnik_sestanka
Type TČ.2_1_UM_Politika_TDOU_2012
Type TČ.2_2_UM-Politika
Type TČ.2_3_UM_Projekti_aktivnosti_TDOU_2012_2016
Type Vabilo_za_4._sejo_Sveta_za_TDO_UM_2012_06_07
collapse 5. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.1_01_Vabilo_in_dnevni_red_seje_Sveta_za_TDOU_2012_11_21
Type TČ.1_02_Predlog_zapisnika_skupnega_sestanka_Sveta_in_Komisije_za_TDOU_2012_06_07
Type TČ.2_01_Politika_trajnostno_in_družbeno_odgovorne_Univerze_Maribor_osnutek
Type TČ.2_02_Izhodišča_za_pripravo_programa_TDOU_do_2020
Type TČ.2_03_ŠD_Priprava_programa_TDOU_2014_2020
Type TČ.2_04_Priporočila_za_energetsko_varčno_ravnanje_v_prostorih_Rektorata_UM_osnutek
Type TČ.3_02_a_IRDO_Call_for_Papers
Type TČ.3_02_b_IRDO_Registration_form
Type TČ.3_03_a_Pobuda_Umanotere_za_Zeleni_razvojni_preboj
Type TČ.3_03_b_Poziv_vladi_RS_ZA_ZELENI_RAZVOJNI_PREBOJ
Type TČ.3_04_Poročilo_o_posvetovanju_Daljinske_kolesarske_poti_2012
collapse 6. Seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.1_01_Vabilo in dnevni red šeste seje Sveta za TDOU
Type TČ.2_01_Predstavitev izhodisc strategije razvoja UM 2013-2020
Type TČ.2_02_Izhodisca Strategije razvoja UM 2013-2020
Type TČ.2_03_Prioritete UM za program TDOU 2013-2020
Type TČ.3_01_Konferenca IRDO 2013
Type TČ.3_02_Konferenca IRDO 2013-Sklepi 8. mednarodne konference
Type TČ.3_03_Konferenca IRDO 2013-Sporočilo na domači strani UM
Type TČ.3_04_Konferenca IRDO 2013-Okrogla miza o zdravi prehrani-povzetek
Type TČ.3_05_Konferenca IRDO 2013-Okrogla miza o zdravi prehani-poročilo
Type TČ.5_01_Program dela Centra za razvoj kakovosti (CRK) UM
Type TČ.6a_01_Poročilo Nakvisa o podaljšanju akreditacije UM-povzetek
Type TČ.6a_02_Poročilo Nakvisa o podaljšanju akreditacije UM
Type TČ.6a_03_Predlog izboljšav pripravljen na osnovi poročila NAKVIS-osnutek_CRK
Type TČ.1_02_Predlog_zapisnika_pete_seje_Sveta_za_TDOU
Type TČ.4_01_Šport na Univerzi v Mariboru
collapse 7. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.03_01_Strategija razvoja UM 2013 - 2020
Type TČ.03_02_Politika TDOU na Univerzi v Mariboru
Type TČ.05_01_IRDO 2014 Sklepi 9. mednarodne konference (7. 3. 2014)
Type TČ.01_01_Vabilo na sedmo sejo Sveta TDOU
Type TČ.01_02_Predlog Zapisnik šeste seje Sveta za TDOU, 3. 10. 2013
Type TČ.02_01_UM-Poročilo o delu na področju TDOU 2012 - maj 2014 (potrjeno na Senatu UM, 20. 5. 2014)
Type TČ.04_01_Prioritete TDOU 2014-2020 (potrjeno na Senatu UM, 20. 5. 2014)
Type 6.6. 2014 IZHODIŠČE DOSEŽKOV
Type ERM CENTER_2014
Type ERM-plakat POI_A4_high
Type PERMAKULTURA IN ERM
Type Učna regija Dravinjska dolina_2014
collapse 8. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.04_c3_Preventivni zdravstveni karton za študente UM
Type TČ.04_d_UM Green jobs
Type TČ.04_e1-Vprašalnik o DO za zaposlene UM
Type TČ.04_e2_Vprašalnik o DO za študente UM
Type TČ.04_f_IRDO-Call-for-Papers_ March 2015 draft 1
Type TČ.04_g1_Eticni kodeks UL (junij 2009)
Type TČ.04_g2_Etični kodeks EF UL (maj 2012)
Type TČ.04_g3_Etični kodeks javnih uslužbencev (april 2011)
Type TČ.04_h_Poročilo o projektu Ethos
Type TČ.00_1_Vabilo na osmo sejo Sveta TDOUM
Type TČ.01_2_Zapisnik šeste seje Sveta za TDOUM-predlog (3. 10. 2013)
Type TČ.01_3_Zapisnik sedme seje Sveta za TDOUM-predlog (18. 3. 2014)
Type TČ.02_a_Poročilo o delu na področju TDOUM 2012-2013
Type TČ.03_a_Zapisnik sestanka TDOUM in MOM (4. 4. 2014)
Type TČ.03_b_Zapis ogleda Učnega poligona za samooskrbo Dole (6. 6. 2014)
Type TČ.03_c_Sklepi 9. IRDO mednarodne konference (7. 3. 2014)
Type TČ.04_0_Prioritet TDOU 2014-2020 (10. 3. 2014)
Type TČ.04_a_Gradivo o sodelovanju UM in MOM na področju TR in DO
Type TČ.04_b_Sodelovanje z občinami pri projektih na območju Natura 2020
Type TČ.04_c1_Zdravo delovno okolje
Type TČ.05_a_Poročilo o sestanku z dr. Darjo Picigo (22. 9. 2014)
collapse 9. seja Sveta za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo
Type TČ.2_Imenovanje delovnih skupin po področjih s strani Sveta TDOUM
Type TČ.5_Izvajanja telesne aktivnosti za zaposlene na UM
Type TČ.0_1_Vabilo na deveto sejo sejo Sveta TDOUM
Type TČ.1_1_Zapis osme seje Sveta za TDOUM-30. 9. 2014 (predlog)
Type TČ.3_Sodelovanje zaposlenih in sindikatov pri odločanju na UM
Type TČ.4_1_Predstavitev anketnega vprašalnika o družbeni odgovornosti za študente UM
Type TČ.4_2_Predstavitev anketnega vprašalnika o družbeni odgovornosti za nepedagoške sodelavce UM
Type TČ.4_3_Predstavitev anketnega vprašalnika o družbeni odgovornosti za pedagoške sodelavce UM
Type TČ.4_4_10. mednarodna IRDO konferenca
Type TČ.6_1_Predlog aktivnosti ob 40 letnici Univerze v Mariboru
Type TČ.6_2_Aktivnosti ob 40 letnici UM-Revitalizacija reke Drave in Mariborskega jezera
collapse Srečanje UM in MOM na temo TDOU
Type TČ.01_01_Vabilo MOM na srečanje z UM 4. april 2014
Type TČ.01_01-a_Kronološki prikaz aktivnosti TDOU 2005-2014
Type TČ.01_01-b_Razvoj TDOU 2005-2014
Type TČ.01_02_Vabilo članom Sveta in Komisije TDOU na srečanje UM in MOM 4. april 2014
Type TČ.01_04-Danijel Rebolj-Predstavitev TDOU
Type TČ.03_01-Ana Vovk Korže-Slovenija kot učna regija
Type TČ.03_02-Marjan Lep-Promet in mobilnosti
Type TČ.03_03-Darko Goričanec-Visokotemperaturna toplotna črpalka
Type TČ.03_04-Marjan Skalicky-Naravni potenciali Drave
Type TČ.03_05-Janko Zadravec-Prostorski razvoj UM v MOM
Type TČ.03_06-Rok Hržič-Študenti in MOM
Type Odzivi medijev na srečanje UM in MOM 4. april 2014
Type Zapisnik srečanja UM in MOM, 4. april 2014
Type TČ.01_03-Srečanje UM in MOM-4. april 2014
Urednik strani: Center za kakovost: Iztok Slatinek
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava